45. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 12.06.2014 11:20 - Zaključeno


Obvestilo dne, 12. 6. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 75 – 76 (plodovi dosegli 50 % do 60 % končne velikosti).

Jabolčni in breskov zavijač

Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so v neškropljenih-travniških nasadih kontinuirani in številčni (nad pragom škodljivosti več kot 7-10 metuljev/teden). V intenzivnih nasadih jablan, kjer so prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili v priporočenih rokih zatiranja so ulovi na večini opazovanih lokacij trenutno pod pragom škodljivosti. Tako v nasadih jablan kot breskev pa beležimo visoke ulove breskovega zavijača.

V primeru, da ste prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili med 29. majem in 3. junij s pripravkom Coragen, in ga nameravate za drugo škropljenje proti prvemu rodu ponovno uporabiti, to storite v naslednjem tednu, med 16. in 20. junijem. Coragen uporabite v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek ne sme presegati 270 mL pripravka/ha.

Drugo škropljenje lahko opravite tudi s pripravki kot so: Pyrinex 25 CS (3 L/ha), Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha), Moksycan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne uši, dajte pri zatiranu jabolčnega zavijača prednost pripravkom Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480.

Tisti, ki ste prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili med 4. in 10. junijem s pripravki Runner 240 SC, Mimic, Mospilan 20 SG ali Calypso SC 480, opravite drugo škropljenje med 22. in 27. junijem.

V nasadih, kjer imate velike težave z jabolčnim zavijačem, dodajte za slabitev populacije kot dopolnilo klasičnim insekticidom, polovični odmerek (50 mL/ha) virusa granuloze Madex. Na trgu sta na osnovi virusa granuloze na voljo tudi pripravka Madex max ali Carpovirusine.

Z navedenimi pripravki zatirate tudi breskovega zavijača, ki se v večjem številu pojavlja tako v nasadih breskev kot jablan.

Tam, kjer je prag škodljivosti listnih uši presežen, lahko poleg že omenjenih pripravkov za zatiranje listnih uši uporabite še: Confidor SL 200, Kohinor SL 200, Mido 20 SL, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Actara 25 WG, v priporočenih koncentracijah in v skladu z navodili. Uporabite lahko tudi pripravek Neemazal T/S, ki ima dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi.

Jablanov škrlup in jablanova pepelovka

Nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov kot so: Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

Sadjarji, ki ste do sedaj uspešno obvladali okužbe s škrlupom, v primeru majhne količine dežja oziroma nadaljevanju suhega vremena, razmike med škropljenji podaljšajte na 10 do 14 dni. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem. Predvsem pa razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.

Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. V teh nasadih posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo.

Za zatiranje jablanove pepelovke dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha. Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Rdeča sadna pršica

Nadaljujte z rednimi pregledi nasadov na prisotnost rdeče sadne pršice. V kolikor je prag presežen (ko zmnožek med številom pršic na list in številom dni do obiranja preseže vrednost 500), opravite škropljenje s pripravki kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,75 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje) ali Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha).

Hrušev ožig

Na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem redno pregledovanje nasadov. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptomatične okužene poganjke, ki se pojavijo na drevesih s starimi okužbami izrežite, odstranite iz nasada in uničite. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).

V nasadih, kjer je bil hrušev ožig v preteklih letih potrjen, v primeru neurij s točo opravite škropljenje s pripravkom Cuprablau-Z (0,06 % konc.).

V neškropljenih predvsem ekstenzivnih nasadih jablan in hrušk v letošnjem letu najdemo veliko dreves okuženih z monilijo. Tudi te poganjke izrežite ter odstranite iz nasada.


Datum objave obvestila: 12.06.2014 11:20
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS