90. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 10.06.2014 17:43 - Zaključeno


Vinogradnike seznanjamo, da zahtevajo prihajajoče okoljske razmere povečano pozornost na varstvu pred oidijem vinske trte. Izvedbo zaščite priporočamo s sredstvi: NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha, le za vinsko grozdje), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), TALENDO (0,25 l/ha), VIVANDO (0,2 l/ha),... ter dodajanje pripravkov na osnovi žvepla.

Za varstvo pred peronosporo vinske trte uporabite enega od pripravkov: MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM (4 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), MELODY DUO WG 66,8 (2 – 2,5 kg na ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), PROFILER (3 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), EMENDO F (1,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), GETT (1,6 kg/ha), PERGADO MZ (1,6 kg/ha), PERGADO – F (1,6 kg/ha),…

Razmiki med tretiranji naj bodo na ~ 10 dni.

Pri pripravi škropilne brozge upoštevajte pravilno sosledje dodajanja pripravkov različnih formulacij: najprej trdni delci (granulati, praški,..), katerim dodamo razredčene tekočine, emulzije (razen, če ni v navodilih za uporabo navedeno drugače).

 

V ekološki pridelavi lahko zoper oidij vinske trte uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Možna je tudi uporaba pripravkov na osnovi žvepla, oz. sredstva AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, potrebni najmanj 2 zaporedni tretiranji, za boljši oprijem priporočeno dodajanje NU-FILM-17), katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

 


Datum objave obvestila: 10.06.2014 17:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS