88. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK - 10.06.2014 17:35 - Zaključeno


V trenutnem obdobju za varstvo pred sekundarnimi okužbami jablanovega škrlupa priporočamo pripravke kot so: DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,7-2,25 l/ha), MERPAN 80 WDG (0,125-0,2 %), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (3 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), ANTRACOL (0,2 %) ali ANTRACOL WG 70 (0,2 %), … Razmiki med tretiranji naj bodo 10-12 dni. V primeru opaženih škrlupastih peg je potrebno pristopiti naglo ter preprečiti njihovo širjenje. Upoštevajte tudi predvidene padavine in poskrbite za zadostno predhodno zaščitno oblogo. Ponovitev nanosa je potrebna, če pade več kot 30 l dežja, oz. v primeru zelo intenzivnih padavin. Po padavinah s točo dajemo prednost sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan.

Poganjke z znamenji jablanove pepelovke odstranjujete ročno. Škropilni brozgi dodajte v odmerku 3 kg/ha tudi enega izmed pripravkov na osnovi žvepla.

Proti jabolčnemu zavijaču je smiselno ponoviti tretiranje v obdobju 10 – 14 dni po prvem nanosu. Svetujemo uporabo sredstva CORAGEN (0,27 l/ha), pripravke na osnovi virusa granuloze Cydia pomonella (MADEX (0,1 l/ha), MADEX MAX (0,05 l/ha) CARPOVIRUSINE (1 l/ha)) ali PYRINEX 25 CS (3 l/ha).

Izpostavljamo krepitev populacij rdeče sadne in navadne pršice, katere so trenutno še lokalizirane v posameznih predelih nasadov. Prerazmnožitve (več kot 5 odraslih osebkov na list) lahko obvladujete z MILBEKNOCK (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha/m višine krošnje), ORTUS 5 SC (1-1,2 l/ha, le jablana), MASAI (0,75 kg/ha) ali VERTIMEC 1,8% EC (0,75 l/ha).

Za kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje sredstev, je smiselno dodati katerega od dodatkov kot so SILWET L-77 (največ 0,3 l/ha), BREAK THRU S 240 (največ 0,5 l/ha) ali ETALFIX-PRO (največ 50 ml/100 l škropilne brozge).

Ob ustalitvi poletnih okoljskih razmer je pričakovati stopnjevano naraščanje številčnosti listnih uši. Spremljajte stanje v nasadih in vršite nadzor pred prerazmnožitvami (10% napadenih poganjkov) s pripravkom TEPPEKI (0,14 kg/ha) ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

V nasadih hrušk bodite pozorni na prerazmnožitve hruševe bolšice, katero v primeru močnejšega napada (več kot 15% napadenih poganjkov) nadzorujete s sredstvom VERTIMEC 1,8% EC.

 

V ekološki pridelavi je v aktualnem obdobju za preprečevanje glivičnih obolenj primerno uporabiti VITISAN (4 kg/ha/m višine krošnje), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin proti jablanovemu in hruševem škrlupu ter pepelasti plesni.

Za varstvo pridelka pred jabolčnim zavijačem predvidite nanos drugega odmerka pripravka MADEX, MADEX MAX oz. CARPOVIRUSINE v roku 8 sončnih dni od prve aplikacije. Ob povečani številčnosti različnih občasno škodljivih vrst metuljev iz skupine zavijačev (Adoxophyes, Pandemis, Archips, Argyrotaenia,…), priporočamo zlasti na površinah z uporabo metode zbeganja uporabo pripravka LEPINOX PLUS (1 kg/ha, na osnovi Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki).

Nanos priporočenih insekticidnih sredstev zaradi boljšega delovanja opravite v večernem času.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 10.06.2014 17:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS