80. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 30.05.2014 13:59 - Zaključeno


Vinska trta je po razvoju tik pred cvetenjem, oz. na zgodnjih legah začenja s cvetenjem (60 po lestvici BBCH).

Trenutni vremenski pogoji so zelo ugodni za pojav in razvoj glivičnih okužb. Za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo kombinirane in sistemično delujoče pripravke: MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM (4 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), MELODY DUO WG 66,8 (2 – 2,5 kg na ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), PROFILER (3 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), EMENDO F (1,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), GETT (1,6 kg/ha), PERGADO MZ (1,6 kg/ha), PERGADO – F (1,6 kg/ha),… Pri uporabi pripravkov, ki so sestavljeni iz več aktivnih snovi upoštevajte omejitve glede tretiranj s posameznimi sestavinami.

Za zaščito proti oidiju vinske trte lahko dodate: FALCON EC 460 (0,3 - 0,4 L/ha), NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), VIVANDO (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha),...

Razmiki med tretiranji naj bodo na 8 – 10 dni, oz. prilagojeni vremenskim razmeram.

Prve izležene ličinke ameriškega škržata smo na območju JV Slovenije zabeležili 20.4.2014. Trenutno se nahajaj v razvojnem stadiju L1. O zatiranju in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 30.05.2014 13:59
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS