32. Varstvo čebule in česna - 30.05.2014 11:22 - Zaključeno


Čebulna plesen

Sedanje vremenske razmere so nevarne za razvoj in širjenje čebulne plesni, zato pridelovalcem priporočamo, da čebulo zavarujete z enim izmed fungicidov kot je Penncozeb 75 DG, Ridomil Gold MZ Pepite, Folpan 50 SC, Ortiva, Quadris ali kateri izmed bakrovih pripravkov kot je Bordojska brozga caffaro, Champion 50 WG in Cuprablau Z-ultra WP. Upoštevajte sredstvom priložena navodila.

 

Česnova rja

V nasadih česna se v vseh pridelovalnih območjih pojavljajo okužbe rastlin s česnovo rjo. Pridelovalcem priporočamo pregledovanje nasadov. Za omejitev nadaljnjega širjenja bolezni priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom kot je Ortiva ali Quadris.


Datum objave obvestila: 30.05.2014 11:22
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS