36. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 21.05.2014 14:01 - Zaključeno


Obvestilo dne, 21. 5. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi J (BBCH 72), ko imajo plodiči premer večji od 20 mm in prehajajo v fazo sekundarnega odpadanja plodičev BBCH 73 medtem, ko so na Koroškem v fenološki fazi J (BBCH 72).

Jablanov škrlup in jablanova pepelovka

Na območju Celjske regije smo med 17. in 19. majem na opazovanih sadjarskih lokacijah (z izjemo Bistrice ob Sotli: 23,4 mm) zabeležili manjšo količino dežja, od 2,4 mm (Braslovče); 4,8 mm (Kasaze); 6 mm (Črnova) do 6,8 mm (Slom). Model za napoved škrlupa je v tem obdobju (18. maja, med eno in četrto uro zjutraj) na večini lokacijah javil izpolnjene pogoje za srednjo ali lahko okužbo. Na objektnih stekelci smo po padavinah med 17. in 19. majem zabeležili 145 spor, kar je najmanjše število spor do sedaj. Prav tako smo v tem obdobju na trku lovilca spor zabeležili manjše izbruhe askospor (120 spor). Glede na rezultate ulovov spor kot dejstvo, da je v nasadih lansko staro listje na tleh večina že razpadlo predvidevamo, da se izbruhi askospor počasi zaključujejo in s tem tudi obdobje nevarnosti za primarne okužbe.

Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. V teh nasadih posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo. Razmike med škropljenji prilagodite času trajanja in količini padavin oziroma dolžini omočenosti listne mase. V nasadih, kjer je škrlup prisoten v večjem obsegu, je po podatkih iz tujine in KGZ Maribor nevarnost za okužbe plodov velike že, če je listje mokro več kot 10 ur.

Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja proti škrlupu z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

Škropljenje proti škrlupu s pripravkoma Stroby WG (150 g/ha) ali Zato 50 WG (150 g/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih fungicidov ali že pripravljene kombinacije kot je Tercel (2,5 kg/ha) ali Zato plus (1,9 kg/ha) je smiselno zdaj samo v nasadih, kjer imate večje težave z jablanovo pepelovko.

Drugače pa za zatiranje jablanove pepelovke dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah opazovanih lokacij Celjske in Koroške regije so ob padcu temperatur med 12. in 17. majem nekoliko padli, a so bo dvigu temperatur po 19. maju spet začeli naraščat. Nizke večerne temperature pod 15 °C do 19. maja niso ustvarjale pogojev za parjenje in odlaganje jajčec. Toplo vreme, ki naj bi se nadaljevalo v prihodnih dneh, bo imelo za posledico tudi več dni zapored višje večerne temperature (nad 15 °C) in tako ustvarilo pogoje za parjenje in odlaganje jajčec. Glede na vremensko napoved predvidevamo, da bo čas za uporabo insekticidov proti jabolčnemu zavijaču od druge polovice naslednjega tedna naprej (po 28. maju). O optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo predvsem poletna jajčeca in že izležene ličinke, ki prehajajo v fazo začetka polnega izleganja ličink prve poletne generacije. Odraslih samic je zelo malo.

V nasadih, kjer je prag škodljivosti presežen (več kot 5 pršic/list), v drugi polovici tega tedna do začetka naslednjega tedna, opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,75 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha) ali Zoom 11 SC (0,5 L/ha).


Datum objave obvestila: 21.05.2014 14:01
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS