72. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 20.05.2014 14:56 - Zaključeno


Vinska trta je v obdobju intenzivnega priraščanja postala dovzetnejša na glivične okužbe. Vremenski pogoji so omogočili pojave okužb s peronosporo vinske trte tudi na kabrnikih. Za varstvo priporočamo uporabo kombiniranih in sistemično delujočih pripravkov: VALIS F (1,5 kg/ha; le za vinsko grozdje), EMENDO F (1,5 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM (4 kg/ha), PROFILER (3 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha; le za vinsko grozdje), MELODY DUO WG 66,8 (2 – 2,5 kg na ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), GETT (1,6 kg/ha), PERGADO MZ (1,6 kg/ha), PERGADO – F (1,6 kg/ha),… Pri uporabi pripravkov, ki so sestavljeni iz več aktivnih snovi upoštevajte omejitve glede tretiranj s posameznimi sestavinami.

Za zaščito proti oidiju vinske trte lahko dodate: POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), FALCON EC 460 (0,3 - 0,4 L/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), VIVANDO (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), DYNALI (0,65 l/ha),... Sredstva FOLICUR EW 250 (0,03%), TEBAZON EW 25 (0,03%), COLLIS (0,4 l/ha) ali STROBY WG (0,1 - 0,2 kg/ha) priporočamo na legah, kjer se trenutno na mladikah pojavlja tudi siva plesen.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 20.05.2014 14:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS