31. VARSTVO SADNEDGA DREVJA - 14.05.2014 14:50 - Zaključeno


Obvestilo dne, 14. 5. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi J (BBCH 72), ko imajo plodiči premer večji od 20 mm medtem, ko so na Koroškem v fenološki fazi I (BBCH 71).

Jablanov škrlup in jablanova pepelovka

Na območju Celjske regije smo med 11. in 13. majem na opazovanih sadjarskih lokacijah zabeležili veliko količino dežja, od 36,2 mm (Bistrica ob Sotli); 47,8 mm (Slom); 54 mm (Kasaze); 54,6 mm (Črnova) do 65,4 mm (Braslovče). Model za napoved škrlupa je v tem obdobju (13. maja po 21. uri – Braslovče, Bistrica ob Sotli in 14. maja med 5. in 6. uro – Slom, Žalec) na večini lokacijah enkrat javil izpolnjene pogoje za srednjo do lahko okužbo. Na objektnih stekelci smo v zadnjem tednu, kljub obilnim padavinam, zabeležili najnižje ulove askospor od začetka trajanja primarnih okužb (za obdobje 8. do 12. maj = 3530 spor, za obdobje 12. do 14. maj = 280 spor). Na traku lovilca spor so ulovi srednje veliki in še vedno kontinuirani.

Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja proti škrlupu in pred dežjem opraviti škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

V primeru, da vam ne bo uspelo opraviti preventivnega škropljenja in bodo od zadnjega škropljenja minili štirje in več deževni dnevi ter bo padlo več kot 20 mm dežja, po padavinah opravite škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so: Score 250 EC (0,2-0,3 L/ha), Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.

Škropljenje s pripravkoma Stroby WG (150 g/ha) ali Zato 50 WG (150 g/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih fungicidov ali že pripravljene kombinacije kot je Tercel (2,5 kg/ha) ali Zato plus (1,9 kg/ha) je smiselno samo v primeru stabilnejšega vremena, ki pa ga vremenska napoved trenutno ne obeta.

Za zatiranje jablanove pepelovke dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah opazovanih lokacij Celjske in Koroške regije so ob padcu temperatur nekoliko padli, a so kontinuirani in na večina opazovanih lokacij, na ali nekoliko pod pragom škodljivosti (od 7–10 metuljčkov/teden). Nizke večerne temperature še vedno ne ustvarjajo pogojev za parjenje in odlaganje jajčec. O optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo prve izležene ličinke prve poletne generacije. Odstotek izleženih ličink je še zelo majhen (pod 5%).

V nasadih, kjer je prag škodljivosti presežen (več kot 5 pršic/list), spremljajte izleganje ličink prve poletne generacije in v času polnega izleganja ličink, opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,75 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha) ali Zoom 11 SC (0,5 L/ha). Glede na vremensko napoved predvidevamo, da bo optimalni čas za škropljenje z zgoraj naštetimi akaricidi v naslednjem tednu.

 


Datum objave obvestila: 14.05.2014 14:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS