62. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 12.05.2014 15:56 - Zaključeno


V noči med 11. in 12.05.2014 je na območju JV Slovenije padla velika količina dežja. Ob nalivu je bila zaščitna obloga izprana (http://agromet.mko.gov.si/APP/Home/METEO/4 ). Na širšem predelu med Krškim in Šentjernejem, kjer vas je prizadela toča, uporabite dotikalne pripravke: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha) (pripravka registrirana samo za pridelavo vinskega grozdja) ali DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha),...

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 12.05.2014 15:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS