60. VARSTVO PŠENICE PRED GLIVIČNIMI BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 09.05.2014 18:47 - Zaključeno


Pšenica je v fazi klasenja (BBCH 51 ~ ). V posevkih še vedno opažamo presežene pragove žitne pepelovke, pšenične rje in listne pegavosti. V času klasenja in cvetenja je primeren čas za zatiranje fuzarioze. Pri izbiri sredstev se osredotočite predvsem na tiste, ki imajo hkrati še vedno delovanje na zgoraj omenjene glivične bolezni. V poštev pridejo naslednji pripravki: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1 l/ha), EMINENT 125 EW (0,8 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,5 l/ha), IMPACT (1 l/ha), PROSARO (1 l/ha). V času cvetenja lahko uporabite še: CARAMBA (1,5 l/ha), FALCON EC 460 (0,6 l/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 l/ha), TAZER 250 SC (0,8 l/ha), TEBUSHA 25% EW (1 l/ha), TOPSIN – M (1,1 kg/ha), ZAMIR (1,5 l/ha).

V posevkih pšenice je trenutno možno opaziti odrasle osebke rdečega žitnega strgača z nekaj odloženimi jajčeci. Za zatiranje se odločite, ko bo dosežen prag škodljivosti: ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali poškodovane vsaj 15% površine najbolj vitalnih zgornjih listov. Izberete eno izmed naslednjih sredstev: BISCAYA (0,3 l/ha), BULLDOCK (0,3 – 0,5 l/ha), DECIS (0,2 – 0,3 l/ha), DECIS 2,5 EC (0,2 – 0,3 l/ha), FASTAC (0,125 l/ha), GAT DECLINE 2,5 EC (0,2 – 0,3 l/ha), KAISO EG (150 g/ha), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha), MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha), POLECI (0,2 – 0,3 l/ha) in SPARVIERO (0,075 l/ha).

Razvoj žitnih uši je v polnem razmahu. Prag je presežen, ko v času cvetenja na klas najdete več kot 5 do 8 uši ali je z ušmi naseljenih več kot 20% klasov oziroma, ko v času mlečne zrelosti na klasu najdete 7 do 10 uši ali ko imate z ušmi naseljenih več kot 30 % klasa. Za zatiranje uši so dovoljena naslednja sredstva: BISCAYA (0,3 l/ha), BULLDOCK (0,3 – 0,5 l/ha), DECIS (0,2 – 0,3 l/ha), DECIS 2,5 EC (0,2 – 0,3 l/ha), GAT DECLINE 2,5 EC (0,2 – 0,3 l/ha), KAISO EG (150 g/ha), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha), MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha), PERFEKTHION (0,5 l/ha), PIRIMOR 50 WG (0,3 kg/ha), POLECI (0,2 – 0,3 l/ha), SPARVIERO (0,075 l/ha) in TEPPEKI (0,14 kg/ha).


Datum objave obvestila: 09.05.2014 18:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS