30. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 07.05.2014 13:15 - Zaključeno


Obvestilo dne, 7. 5. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi I (BBCH 71), ko imajo plodiči premer večji od 10 mm in manjši od 20 mm medtem, ko je na Koroškem premer plodičev okoli 10 mm.

Jablanov škrlup in jablanova pepelovka

Na območju Celjske regije smo med 29. aprilom in 7. majem na opazovanih sadjarskih lokacijah zabeležili manjšo količino dežja, od 1,8 mm (Braslovče); 2,8 mm (Slom); 5,8 mm (Žalec); 7,9 mm (Kasaze) do 14 mm (Bistrica ob Sotli), z izjemo Črvove, kjer je v tem obdobju padlo 20,8 mm padavin. Zadnji dež je padel 3. maja. Model za napoved škrlupa je v tem obdobju na večini lokacijah javil dvakrat izpolnjene pogoje, predvsem za lahko okužbo. Na objektnih stekelcih in lovilcu spor ob vsakih padavinah (tudi plohah) beležimo kontinuirane ter glede na majhno količine padavin velike izbruhe askospor.

Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja proti škrlupu in pred dežjem opraviti škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

Glede na nekoliko bolj predvidljivo in stanovitno napoved vremena med 8. in 10. majem, lahko pred ponovnim poslabšanjem vremena, opravite škropljenje s pripravkoma Stroby WG (150 g/ha) ali Zato 50 WG (150 g/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih fungicidov ali pa uporabite že pripravljene kombinacije kot je Tercel (2,5 kg/ha) ali Zato plus (1,9 kg/ha). Strobilurinski pripravki dobro delujejo v fazi začetka kaljenja spor in imajo prav tako dobro delovanje na pepelasto plesen. Zato je njihova uporaba še posebej priporočljiva pri sortah, ki so občutljive na plesen.

Za zatiranje jablanove pepelovke dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

Samo v primeru, da vam ne bo uspelo opraviti preventivnega škropljenja in bodo od zadnjega škropljenja minili štirje in več deževni dnevi ter bo padlo več kot 20 mm dežja, po padavinah opravite škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so: Score 250 EC (0,2-0,3 L/ha), Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah opazovanih lokacij Celjske in Koroške regije so večina kontinuirani in zelo številčni (nad pragom: več kot 7–10 metuljčkov/teden). Metuljčki jabolčnega zavijača so najbolj aktivni zvečer. Pogoji za parjenje in odlaganje jajčec do sedaj niso bili izpolnjeni, saj morajo biti temperature v času sončnega zahoda (med 20. in 22. uro) višje od 15 °C. Ti pogoji pa zaradi padca temperatur v večernih urah oziroma, velike temperaturne razlike v času sončnega zahoda še niso bili izpolnjeni. O optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo predvsem odrasle stadije rdeče sadne pršice in odložena jajčeca prve poletne generacije. Zato v primeru, da do zdaj še niste uporabili akaricida in imate prag škodljivosti presežen (več kot 5 pršic /list), počakajte na izleganje ličink prve poletne generacije.

V nasadih, kjer je prag škodljivosti presežen, spremljajte začetek izleganja ličink prve poletne generacije in v času polnega izleganja ličink, opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,75 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha) ali Zoom 11 SC (0,5 L/ha).

Bodite pozorni in spremljate populacijo mokaste, krvave in zelene uši ter sadnega listnega duplinarja. Ob preseganju praga škodljivosti uporabite dovoljena sredstva.

 


Datum objave obvestila: 07.05.2014 13:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS