28. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 28.04.2014 14:21 - Zaključeno


Obvestilo dne, 28. 4. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije je cvetenje jablan povsem zaključeno H (BBCH 69), medtem ko so jablane na Koroškem v fazi intenzivnega odpadanja venčnih listov. Hruške pa so že v fazi razvoja plodov I (BBCH 71).

Škropljenje jablan in hrušk

Nestanovitno vreme se nadaljuje. V času med 23. in 25. aprilom je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padla majhna količina dežja 2 do 3,8 mm (izjema Črnova 7,4 mm). Po teh padavinah ste sadjarji 25. april večinoma uspešno opravili aplikacijo pred naslednjimi padavinami, katerih glavnino smo zabeležili 27. aprila. Na območju Celjske regije smo med 26. in 27. aprilom spet zabeležili večjo količino dežja od 11 mm (Slom); 11,6 (Braslovče); 17,8 mm (Kasaze) do 19 mm (Žalec). Pogoste plohe in sorazmerno toplo vreme ustvarjajo idealne pogoje za okužbe s škrlupom, saj je listna masa dolgo časovno obdobje mokra. Tudi model za napoved škrlupa je v obdobju med 24. in 27. aprilom javil izpolnjene pogoje za okužbe. Med 24. in 26 aprilom so bili samo na posameznih lokacijah (Slom, Braslovče, Bistrica ob Sotli) izpolnjeni pogoji, predvsem za lahko do srednjo okužbo medtem, ko so bili 27. aprila zvečer (med 20. in 22. uro) na vseh sadjarskih lokacijah izpolnjeni pogoji za novo srednjo ali močno okužbo, ki je trenutno še aktivna. Na objektnih stekelcih smo zabeležili srednje velike, a kontinuirane izbruhe askospor.

Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja proti škrlupu in poskušajte pred dežjem opraviti škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha). V primeru, da vam v obdobju nestanovitnega vremena ne bo uspelo opraviti preventivnega škropljenja in bodo od zadnjega škropljenja minili štirje in več deževni dnevi ter bo padlo več kot 20 mm dežja, po padavinah opravite škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so: Score 250 EC (0,2-0,3 L/ha), Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha). Z omenjeno kombinacijo svetujemo opraviti škropljenje po ustalitvi vremena tudi v tistih nasadih, kjer v nestanovitnih dneh vmesna aplikacija s kontaktnimi fungicidi ne bo optimalno opravljena.

Za zatiranje jablanove pepelovke dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

Pri uporabi strobilurinskih pripravkov kot sta Stroby WG (150 g/ha) in Zato 50 WG (150 g/ha) z dodatkom enega od prej naštetih kontaktnih fungicidov, ki poleg škrlupa dobro delujejo tudi na pepelasto plesen upoštevajte, da se počasi vežejo v rastlino (od 10 do 20 ur), zato je njihova uporaba primernejša v obdobju stanovitnega vremena in zmernega pritiska spor.

Enaka strategija škropljenja velja tudi za hruške.

Pogoji za okužbe s hruševim ožigom po modelu Maryblyt zaradi nizkih temperatur v času cvetenja jablan in hrušk niso bili izpolnjeni.


Datum objave obvestila: 28.04.2014 14:21
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS