47. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 25.04.2014 14:48 - Zaključeno


Pridelovalce kapusnic obveščamo o začetku odlaganja jajčec kapusove muhe. Za preprečevanje škod je potrebno rastline zaščititi s prekrivno tkanino, pri čemer se muhi prepreči dostop do sadik.

Pred ukrepanjem preglejte pridelovalne površine in v primeru, če ugotovite prerazmnožitve hroščkov bolhačev posevke zaščitite s KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha; za glavno zelje in brstični ohrovt; pozor za vodovarstvena območja).


Datum objave obvestila: 25.04.2014 14:48
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS