46. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 25.04.2014 14:47 - Zaključeno


Deževni intervali s prejeto količino padavin redno izpirajo in slabijo zaščitno fungicidno oblogo, zato je potrebno poskrbeti za njeno obnovo. To je v trenutnem obdobju še posebno pomembno zaradi možnih glivičnih okužb.

Na legah z zgodnejšimi sortami so izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte pri kateri priporočamo preventivno zaščito. Ker je razvoj glede na sortiment precej neenakomeren (po lestvici BBCH med 13 in 18 ter več), bo marsikje predvideno tretiranje hkrati še vedno varovanje pred črno pegavostjo vinske trte. Uporabite lahko DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha) ali FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha).

Zoper oidij vinske trte priporočamo dodajanje žveplovih pripravkov: COSAN (2,5 – 8 kg/ha), COSAVET DF (8 kg/ha), COSINUS (8 kg/ha), KUMULUS DF (2,5 – 8 kg/ha), MOČLJIVO ŽVEPLO (0,3 – 0,5 %), MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF (8 kg/ha), MICROTHIOL SPECIAL (2,5 – 8 kg/ha), PEPELIN (2,5 – 8 kg/ha), THIOVIT JET (3 kg/ha), VINDEX 80 WG (2,5 – 8 kg/ha), ŽVEPLO V PRAHU – SOLFOTENICA (15 kg/ha).

Pripravki kot so UNIVERSALIS (2 l/ha), QUADRIS (0,5 l/ha do 1 l/ha) ali STROBY WG (0,1 – 0,2 kg/ha) imajo delovanje za vse tri bolezni: oidij, peronosporo in črno pegavost vinske trte.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 25.04.2014 14:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS