27. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 22.04.2014 14:21 - Zaključeno


Obvestilo dne, 22. 4. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte zaključujejo cvetenje in prehajajo iz faze intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67) v fenološko fazo konca cvetenja H (BBCH 69), medtem ko na Koroškem jablane prehajajo iz faze polnega cvetenja v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov. Hruške pa so v fazi konca cvetenja.

Škropljenje jablan in hrušk

V zadnjih treh dneh (med 19. in 21. aprilom) je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 29,6 mm (Bistrica on Sotli); 35,4 mm (Slom); 41 mm (Črnova); 42,8 mm Kasaze do 47,4 mm Braslovče in Žalec.

Model za napoved škrlupa je na vseh opazovanih lokacijah javil izpolnjene pogoje za močno okužbo. Okužba se je začela 20. aprila ob 9. uri (Slom, Kasaze, Bistrica ob Sotli ) in ob 11. uri (Črnova, Braslovče). Na traku lovilca spor in objektnih stekelcih smo zabeležili povprečno velike izbruhe askoapor.

Sadjarji, ki ste uspešno opravili preventivno škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov med 18. in 19. aprilom, poskušajte škropljenje opraviti še danes in pred naslednjimi padavinami z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha). V kolikor vam to ne uspe, počakajte do prvih ugodnih pogojev za uspešno aplikacijo in takoj po prvi ustalitvi vremena opravite škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so Score 250 EC (0,2-0,3 L/ha), Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha). Z omenjeno kombinacijo svetujemo opraviti škropljenje po ustalitvi vremena tudi v tistih nasadih, kjer v teh nestanovitnih dneh vmesna aplikacija s kontaktnimi fungicidi ne bo optimalno opravljena.

Vremenske razmer so ugodne tudi za razvoj jablanove pepelovke. Zato pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

Pri uporabi strobilurinskih pripravkov kot sta Stroby WG (150 g/ha) in Zato 50 WG (150 g/ha) z dodatkom enega od prej naštetih kontaktnih fungicidov upoštevajte, da se počasi vežejo v rastlino (od 10 do 20 ur), zato je njihova uporaba primernejša v obdobju stanovitnega vremena in zmernega pritiska spor. Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Topas 100 EC (0,25 L/ha) ali Topaze (0,25 L/ha).

Enaka strategija škropljenja velja tudi za hruške.

Na območju Celjske regije smo prve metuljčke jabolčnega zavijača na feromonskih vabah zabeležili danes, 22. aprila. Tisti, ki ste se odločili za metodo zbeganja – konfuzijo, v tem tednu izobesite dispenzorje.

Ulovi jabolčne grizlice na naših opazovanih lokacijah še vedno ne presegajo praga škodljivosti (30 osic/ploščo). V kolikor ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem omenjene škodljivke, po končanem cvetenju opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Actara 25 WG (200 g/ha), Mospilan 20 SG (0,04 %), Moksycan 20 SG (0,04 %) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Vsi omenjeni pripravki dobro delujejo na listne uši.

Slednji trije pripravki pa delujejo tudi na sadnega listnega duplinarja, katerega izleganje ličink pričakujemo v naslednjih dneh. V kolikor ste imeli v preteklem letu velike težave z obvladovanjem sadnega listnega duplinarja in se je ta pojavil v večjem obsegu, opravite škropljenje s pripravkom Coragen (270 mL/ha), ko je cvetenje jablan popolnoma zaključeno.

VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO JE CVETENJE JABLAN POPOLNOMA ZAKLJUČENO!

Preglejte nasade na prisotnost rdeče sadne pršice. V primeru preseganja praga škodljivosti (4 in več pršic na list) ukrepajte. V tem času priporočamo opraviti škropljenje s pripravkom Zoom 11 SC (0,5 L/ha) S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ en krat v eni rastni sezoni.

Pogoji za okužbe s hruševim ožigom po modelu Maryblyt zaradi nizkih temperatur v času cvetenja jablan in hrušk do sedaj niso bili izpolnjeni.

V ČASU CVETENJA IN INTENZIVNEGA ODPADANJA VENČNIH LISTOV IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

 

 


Datum objave obvestila: 22.04.2014 14:21
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS