24. VARSTVO JABLAN - 16.04.2014 15:04 - Zaključeno


Obvestilo dne, 16. 4. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fenološko fazo polnega cvetenja F2 (BBCH 65) in prehajajo v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67), medtem ko na Koroškem jablane prehajajo v fazo polnega cvetenja. Hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte prehajajo iz faze intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67), v fazo konca cvetenja H (BBCH 69).

Škropljenje jablan in hrušk

V tem tednu (14. – 17. april) je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 6,2 mm (Črnova) do 12,3 mm (Slom) dežja. Model za napoved škrlupa zaradi nizkih temperatur v času dežja med 14. in 17. aprilom ni javil izpolnjenih pogojev za okužbo. Na objektnih stekelcih pa smo zabeležili izbruh askospor.

Večinoma ste sadjarji uspešno opravili preventivno škropljenje pred zadnjimi padavinami, zato svetujemo, da nadaljujete s preventivno strategijo škropljenja jablan proti škrlupu. Priporočamo, da pred naslednjimi padavinami, ki jih vremenoslovci napovedujejo ob koncu tedna, opravite škropljenje proti škrlupu z enim od kontaktnih pripravkov kot je Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali pripravkov na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali uporabite pripravek Polyram DF (2 kg/ha).

Ulovi jabolčne grizlice na naših opazovanih lokacijah ne presegajo praga škodljivosti (30 osic/ploščo). V kolikor ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem omenjene škodljivke, po končanem cvetenju opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Mospilan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Actara 25 WG (200 g/ha).

Tam, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanje sadnega listnega duplinarja, dajte pri zatiranju jabolčne grizlice prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Calypso SC 480. Vsi omenjeni pripravki dobro delujejo tudi na listne uši.

VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO BO CVETENJE JABLAN POPOLNOMA ZAKLJUČENO!

Jabolčni zavijač

Metuljčki jabolčnega zavijača pričnejo z letom, ko je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C okoli 80 °C. Trenutno je na sadjarskih lokacijah Celjske regije vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 42,8 °C (Braslovče); 50,1 °C (Ponikva); 65,5 °C (Črnova); do 72 °C (Kasaze). Predvidevamo, da so trenutne nizke temperature nekoliko upočasnile razvoj metuljčkov. Na območju Celjske regije metuljčkov na feromonskih vabah še nismo ulovili, prve ulove pričakujemo ob dvigu temperatur. Tisti, ki ste se odločili za metodo zbeganja – konfuzijo se pripravite na izobešanje dispenzorjev. Svetujemo, da v nasadih kjer so vsote temperatur pri pragu 10 °C že dosegle vrednost 60 °C ob koncu tedna oziroma v začetku naslednjega tedna izobesite dispenzorje, kjer ta vrednost še ni dosežena, pa dispenzorje izobesite v drugi polovici naslednjega tedna.

V ČASU CVETENJA IN INTENZIVNEGA ODPADANJA VENČNIH LISTOV IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!


Datum objave obvestila: 16.04.2014 15:04
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS