115. Varstvo koščičarjev - 06.04.2007 11:51 - Poslano


V suhem vremenu ni nevarnosti za okužbe koščičarjev s cvetno monilijo. Le v primeru dežja je cvetoče rastline potrebno zavarovati s pripravkom kot je BAYCOR DC 300, CHORUS 75 WG, OCTAVE, SYSTHANE 6 FLO, TELDOR SC 500 ali RONILAN DF, ki mu je potrebno za varstvo pred luknjičavostjo koščičarjev ali breskovo kodravostjo dodati organski fungicid ATTRADE –DITIANON 750, CAPTANE 45 WP, DELAN SC 750, MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WDG, TRISCABOL ali ZIRAM 76 WG.


Datum objave obvestila: 06.04.2007 11:51
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS