21. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.04.2014 14:24 - Zaključeno


Obvestilo dne, 7. 4. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte vstopajo v fenološko fazo cvetenja F (BBCH 61). Sorte, ki zgodaj cvetijo npr. Carjevič, že polno cvetijo F2 (BBCH 64 - 65).

Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi polnega cvetenja F2 (BBCH 65), zgodaj cvetoče sorte pa so vrh cvetenja že dosegle in prehajajo v fazo staranja cvetov F2 - G (BBCH 65 - 67).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

F2

64 - 65

Idared

F

62 (30%) – 63 (70%)

Elstar, Jonagold

F

61

Braeburn

F

60 - 61

Zlati delišes, Gala

F

60

Fuji

E2 - F

59 - 60

Jablanov škrlup in pepelasta plesen

V času med 5. in 6. aprilom je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 1,8 mm (Črnova), 6,8 mm (Slom), 7,8 mm (Braslovče) do 12,8 mm (Kasaze) dežja. Model za napoved škrlupa je na vseh opazovanih lokacijah javil izpolnjene pogoje za okužbo, večinoma močno, ko je bilo listje mokro tudi 35 ur. Prav tako smo na lovilcu spor in objektnih stekelcih zabeležili sorazmerno velike izbruhe askospor. Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja jablan proti škrlupu in škropljenje usmerite v zaščito listne mase tik pred padavinami. Priporočamo, da pred naslednjimi padavinami opravite škropljenje proti škrlupu z enim od kontaktnih pripravkov kot je Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali pripravkov na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali pripravek Polyram DF (2 kg/ha). V primeru, da vas presenetijo kratkotrajne plohe, takoj po dežju (v roku 24 ur), opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje ali uporabite pripravek Clarinet (1,5 L/ha), ki mu dodate polovični odmerek Delana 700 WG (0,4 – 0,5 kg/ha). Sredstvo Clarinet deluje tudi proti jablanovi pepelovki. V primeru pogostih ploh in daljšega obdobja omočenja listne mase bodo razmere za izbruhe askospor zelo ugodne, zato pazite na razmike med škropljenji in v primeru, ko pade nad 20 mm dežja škropljenje ponovite.

Vremenske razmer so ugodne tudi za razvoj jablanove pepelovke. Prav tako visoke temperature (nad 15°C) ustvarjajo pogoje za uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla, ki učinkujejo na jablanovo pepelovko. Zato pri sortah, ki so občutljive na pepelovko uporabite enega od naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha.

Uporaba strobilurinskih pripravkov kot sta Stroby WG (150 g/ha) in Zato 50 WG (150 g/ha) z dodatkom enega od prej naštetih kontaktnih fungicidov je v tem času priporočljiva le v tistih nasadih, kjer imate težave s pepelasto plesnijo. Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Topas 100 EC (0,25 L/ha) ali Topaze (0,25 L/ha). Pri uporabi strobilurinskih pripravkov upoštevajte, da se počasi vežejo v rastlino (od 10 do 20 ur), zato je njihova uporaba primernejša v obdobju stanovitnega vremena in zmernega pritiska spor.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Rdeča sadna pršica

Toplo vreme ugodno vpliva na hiter razvoj rdeče sadne pršice. Pri pregledih nasadov, kjer so opravili predspomladansko škropljenje proti rdeči sadni pršici z oljnimi pripravki, v večini primerov prag škodljivosti ni presežen. V nasadih, kjer oljni pripravki niso bili uporabljeni in je bil prag škodljivosti presežen že pri pregledu zimskih jajčec, pa najdemo veliko število pršic na list. Preglejte nasade in v primeru preseganja praga škodljivosti (4 in več pršic na list) ukrepajte. V tem času lahko opravite škropljenje s pripravkom Zoom 11 SC (0,5 L/ha), edinim akaricidom, ki ga lahko uporabite v času cvetenja jablan.

Ulovi jabolčne grizlice na bele lepljive plošče na opazovanih lokacijah še niso presegli praga škodljivosti (več kot 30 grizlic na posamezno ploščo). O optimalnem času zatiranja vas bomo obvestili.

Metuljčki jabolčnega zavijača pričnejo z letom, ko je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C okoli 80 °C. Trenutno je na sadjarskih lokacijah Celjske regije vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 32,7 °C (Braslovče); 38,6 °C (Ponikva); 52 °C (Črnova); do 56,1(Kasaze). Tisti, ki ste se odločili za metodo zbeganja – konfuzijo, boste izobesili dispenzorje predvidoma v naslednjem tednu, o čemer vas bomo še obvestili.

V ČASU CVETENJA IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

 


Datum objave obvestila: 07.04.2014 14:24
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS