33. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ŽIT - 04.04.2014 15:08 - Zaključeno


Na območju Dolenjske in Posavja se posevki ozimnih žit trenutno nahajajo v razvoju stranskih poganjkov – konec razraščanja (od 25 - 29 po BBCH lestvici). Medtem pri jarih žitih prevladuje stopnja enega do treh razgrnjenih listov (11-13 po BBCH lestvici).

Varstvo žit pred žitnim strgačem

Na posevkih ozimnih žit smo opazili prve ličinke rdečega žitnega strgača. Za zatiranje se odločite, ko bo dosežen prag škodljivosti: ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali poškodovane vsaj 15% površine najbolj vitalnih zgornjih listov. Izberete eno izmed naslednjih sredstev: BISCAYA (0,3 l/ha), BULLDOCK EC 25 (0,3-0,5 l/ha), DECIS (0,2-0,3 l/ha), DECIS 2,5 EC (0,2-0,3 l/ha), FASTAC 100 EC (0,12 l/ha), GAT DECLINE 2,5 EC (0,2-0,3 l/ha), KAISO EG (150 g/ha), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha), MAVRIK 240 (0,2 l/ha), POLECI (0,2-0,3 l/ha), ali SPARVIERO (0,075 l/ha). Uporabo insekticida načrtujte sočasno z uporabo fungicidov.

Varstvo žit pred boleznimi

Pri pregledih ozimnih posevkov pšenice še vedno opažamo pojav listne pegavosti. Najprimernejše razmere za širjenje bolezni so hladno vreme z padavinami. Za zatiranje se odločite, ko najdete pege listne pegavosti na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti pred padavinami ob pojavu bolezni oz. v razvojnem stadiju pšenice 26 – 61 po BBCH (od razraščanja do začetka cvetenja). Uporabite lahko enega od naslednjih sredstev: ARCHER MAX (1 l/ha), ARCHER TOP 400 EC (1 l/ha), BANKO 500 SC (2 l/ha), BUMPER 25 EC (0,5 l/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), FOLICUR EW 250 (0,5-1,5 l/ha), IMPACT (1 l/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PROPI 25 EC (0,5 l/ha), TEBAZON EW 25 (0,75-1 l/ha), ZAMIR (1,5 l/ha).

Okoljske razmere v posevkih ječmena še vedno omogočajo okužbe z ječmenovo mrežasto pegavostjo. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti pred padavinami, ob pojavu bolezni, oz. od razraščanja do začetka klasenja (v razvojnem stadiju ječmena 29 – 51 po lestvici BBCH). Uporabite lahko enega od naslednjih sredstev: AMISTAR EXTRA (0,6-08 l/ha), ARCHER MAX (1 l/ha), AMISTAR OPTI (2,5 l/ha), ARCHER TOP 400 EC (1 l/ha), FALCON EC 460 (0,6 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,5-1,5 l/ha), IMPACT (1 l/ha), OPUS 1 (1-1,5 l/ha), PROSARO (1 l/ha), SPHERE 535 SC (0,3-0,5 l/ha), TAZER 250 SC (0,8 l/ha), ZAMIR (1,5 l/ha).

Pozorni bodite tudi na pojav žitne pepelovke, ki okužuje tako pšenico kot ječmen. Bolezen se najpogosteje pojavlja na pregnojenih in pregostih posevkih. V primeru zgodnjih okužb pristopimo k zatiranju žitne pepelovke, ko na pšenici najdemo plesnive prevleke na zgornjih treh listih pri 30 % pregledanih rastlin. Zatiranje žitne pepelovke na ječmenu opravimo pri nekoliko nižji stopnji okužbe kot na pšenici.

Pri izbiri pripravkov se osredotočite na tiste, ki imajo širši spekter delovanja in zatirajo več bolezni hkrati. V pomoč vam je lahko prispevek dostopen spletni strani KGZS – Zavoda Novo mesto: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (Strategija zatiranja glivičnih bolezni na žitih (pšenica, ječmen)).


Datum objave obvestila: 04.04.2014 15:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS