17. Odatke k obvestilu št. 15 Varstvo jablan in hrušk - 02.04.2014 17:40 - Zaključeno


OPOZORILO

Insekticidi za zatiranje uši so strupeni za čebele, zato pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in škropite ponoči! Naštete insekticide (Pirimor 50 WG, Teppeki, Calypso SC 480) lahko po potrebi uporabite pred cvetenjem jablan, z izjemo pripravkov na osnovi aktivne snovi imidalkoprid (Confidor 200 SL, Kohinor SL 200 in Mido SL 200) in acetamiprid (Mospilan 20 SG), ki jih tudi pred cvetenjem jablan ne smete uporabiti in jih lahko uporabite, ko bo cvetenje jablan povsem zaključeno!


Datum objave obvestila: 02.04.2014 17:40
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS