15. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 01.04.2014 08:29 - Zaključeno


Obvestilo dne, 1. 4. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte vstopajo v fenološko fazo rdečega popka E (BBCH 57). Sorte, ki zgodaj cvetijo npr. Carjevič, imajo mestoma že odprte prve centralne cvetove v socvetjih.

Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v stadiju balona E2 (BBCH 59) in prehajajo v fazo cvetenja F (BBCH 60), zgodaj cvetoče sorte pa v fazo polnega cvetenja F2 (BBCH 64).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

E2, posamezna socvetja F

59 (95%)– 60 ( 5%)

Idared

E – E2

57 - 59

Zlati delišes, Elstar, Braeburn

D - E

56 (20%) – 57 (80%)

Jonagold, Fuji

D - E

56 – 57

Gala

D, posamezna socvetja E

56 (95%)– 57 ( 5%)

Škropljenje jablan in hrušk

Visoke temperature vplivajo na hiter fenološki razvoj jablan in posledično prirast listne mase. Trenutne vremenske razmer ne ustvarjajo pogojev za okužbe s škrlupom, a lahko večje izbruhe askospor, ob tako toplem vremenu pričakujemo že ob prvih manjših padavinah. Nadaljujte s preventivno strategijo škropljenja jablan proti škrlupu in škropljenje usmerite v zaščito listne mase pred padavinami,. Priporočamo, da pred naslednjimi padavinami opravite škropljenje proti škrlupu z enim od kontaktnih pripravkov kot je Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Syllit 400 SC (1,7 – 2,25 L/ha) Polyram DF (2 kg/ha) ali pripravkov na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha) ali Pinozeb M – 45 (2kga/ha). Uporabite lahko tudi pripravke iz skupine anilinopirimidinov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha), Mythos (1,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1L/ha), ki jim dodate enega od naštetih kontaktnih fungicidov.

Visoke temperature (nad 15°C) ustvarjajo pogoje za uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla, ki učinkujejo na jablanovo pepelovko. Zato pri sortah, ki so občutljive na pepelovko uporabite enega od naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Močljivo žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

V nasadih, kjer je v preteklem letu krvava uš povzročila velike rakaste rane je priporočljivo, da glede na ugodne vremenske razmere (temperature nad 15 °C) v drugi polovici tedna, v fenološki fazi stadij balona, opraviti škropljenje s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke. Z omenjenim pripravkom boste učinkovito zatrli tudi vse ostale vrste uši.

V kolikor ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem mokaste uši je smiselno dati prednost pripravku Teppeki (0,14 kg/ha). Prav tako je možno proti ušem uporabiti naslednje insekticide: Calypso SC 480 (0,3 L/ha), Confidor 200SL (0,5 L/ha), Kohinor SL 200 (0,5 L/ha), Mido SL 200 (0,35 L/ha) ali Mospilan 20 SG (0,025 - 0,04 % konc.).

PRIPRAVKI SO STRUPENI ZA ČEBELE, ZATO PRED ŠKROPLJENJEM ODSTRANITE CVETOČO PODRAST IN ŠKROPITE PONOČI! NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE IZKLJUČNO PRED CVETENJEM JABLAN!

Na brstih že najdemo ličinke rdeče sadne pršice. V nasadih, kjer je bil prag škodljivosti ob zimskem pregledu jajčec presežen in niste opravili predspomladanskega škropljenje z oljnimi pripravki je zdaj čas za uporabo akaricida Apollo 50 SC (0,9 L/ha).

Jabolčna grizlica začne letati tik pred začetkom cvetenja, zato izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta. Plošče dimenzije 0,2 x 0,3 m (približno 1 plošča/ha) izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo in dovolj visoko, da so dobro vidne. Pri spremljanju bodite še posebej pozorni na tisto stran plošče, ki je obrnjena proti soncu. Prag škodljivosti je več kot 30 grizlic na posamezno ploščo. O spremljanju naleta in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.


Datum objave obvestila: 01.04.2014 08:29
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS