20. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED REPIČNIM KLJUNOTAJEM IN REPIČARJEM IN BOLEZNIMI - 21.03.2014 15:36 - Zaključeno


Trenutno se večina posevkov še vedno nahaja v razvojnih stopnjah 50-51 (prisotni cvetni brst še vedno obdan z listi – cvetni brsti vidni od zgoraj ('zelen brst')) po lestvici BBCH.

Če pri pregledu posevkov opazite presežen prag pojava repičnega kljunotaja (dva vboda na posamezno rastlino ali 2-4 hroščke na 10 rastlin) priporočamo uporabite enega od naslednjih pripravkov: DECIS EC 2,5, KAISO EG, KARATE ZEON 5 CS, MAVRIK 240 in POLECI.

Če ste zasledili prerazmnožitve repičarja (prag škodljivosti je 4-6 hroščkov na rastlino) imajo na omenjenega škodljivca stransko delovanje že navedeni pripravki za zatiranje kljunotaja. Če se odločite za samostojno zatiranje so za repičarja registrirani tudi naslednji pripravki: BISCAYA, BULLDOCK EC 25, CHESS, FASTAC 10% SC, GAT DECLINE 2,5 EC in SPARVIERO. Zatiranje je potrebno izvesti najpozneje tik pred začetkom cvetenja.

Škropljenje opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!

Za zatiranje suhe trohnobe stebla ogrščice lahko insekticidu dodate enega od pripravkov: CARAMBA, FOLICUR EW 250, PROPI 25 EC, TEBAZON EW 25, ali TEBUSCHA 25% EW.


Datum objave obvestila: 21.03.2014 15:36
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS