18. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 21.03.2014 15:34 - Zaključeno


Vinogradnike obveščamo, da do začetka brstenja varstveni ukrepi s fitofarmacevtskimi sredstvi niso potrebni.

Pri pregledih vinogradniških površin zaznavamo opaznejšo prisotnost gosenic ledvičastih vrst sovk. Pojavnost je večja na višje ležečih, južnih previsnih legah, kjer se v večernem času v podrasti hranijo z različnimi zelmi (regrat, otavčič, ozkolistni trpotec, jagode,…). V času hitrejše rasti raje poiščejo brste na vinski trti in sadnem drevju. Če opazite poškodovane brste, vam priporočamo nočno pregledovanje trsov in ročno odstranjevanje gosenic. Možen je pojav tudi gosenic drugih škodljivih vrst metuljev, vendar trenutno posebnega ukrepanja še ne zahtevajo.


Datum objave obvestila: 21.03.2014 15:34
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS