9. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 19.03.2014 10:56 - Zaključeno


Obvestilo dne, 19. 3. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Breskve in nektarine prehajajo iz fenološke faze balona v fazo cvetenja E (BBCH 59 – 60), na najbolj sončnih legah pa imajo zgodaj cvetoče sorte že odprtih 10 – 20 % cvetov F (BBCH 61 – 62). Breskve in nektarine vstopajo v fenološko fazo cvetenja, zato pred padavinami, ko bo odprtih odprtih 10 % cvetov, opravite škropljenje proti cvetni in plodovi moniliji z enim od pripravkov kot so: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha), Rovral aquaflo (1,5 – 2,25 L/ha) ali Topsin – M (1 kg/ha).

Marelice so fazi od cvetenja. Samo v primeru obilnih padavin pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje marelic proti cvetni moniliji z enim od pripravkov kot so: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha), Rovral aquaflo (1,5 – 2,25 L/ha), Topsin-M (1 kg/ha) ali Duaxo koncentrat (3,3 L/ha).


Datum objave obvestila: 19.03.2014 10:56
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS