8. VARSTVO PEČKARJEV - 19.03.2014 10:55 - Zaključeno


Obvestilo dne, 19. 3. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Visoke temperature ugodno vplivajo na hiter fenološki razvoj vseh sadnih vrst. Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi mišjega ušesca C3 (BBCH 54). Sorte, ki so zgodnejše v razvoju kot sta Carjevič in Gala, pa že vstopajo v fenološko fazo zelenega popka D (BBCH 55). V razvoju trenutno najbolj zaostajata sorta Fuju, ki je še v fazi zelenega vršička C (BBCH 53).

Razvoj hrušk je sorazmerno izenačen in v povprečju glede na opazovane lokacije ter sorte prehaja iz faze mišjega ušesca C3 (BBCH 54) v fazo zelenega popka D (BBCH 55). Pri zgodnjih sortah kot je Junijska lepotica pa so hruške že v fazi zelenega popka D3 (BBCH 56).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Gala

C3 - D

54 - 55

Braeburn, Jonagold, Zlati delišes, Elstar

C3

54

Idared

C - C3

53 - 54

Fuji

C

53

Škropljenje jablan in hrušk

Na območju Celjske regije je že kontrola dozorevanja trosov v prvem tednu meseca marca potrdila predvidevanja, da je topla zima ugodno vplivala na razvoj askopsor. V času med 15. in 17. marcem smo zabeležili tudi prvi izbruh askospor v laboratoriju. Zato lahko v primeru padavinah pričakujemo tudi prve izbruhe askospor v naravi.

Vremenska napoved obte ob koncu tedna možnost padavin. Zato svetujemo, da pred dežjem opravite škropljenje s pripravki na osnovi bakra. Uporabite lahko naslednje pripravke: Champion 50 WP (0,25 %), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP(1,8 kg/ha), Kupro 190 SC (0,5 % konc.), Nordox 75 WG (0,1% - 0,2 % konc.) ali Bordojsko brozgo Caffaro (5 do 6 kg/ha).

Enaka strategija škropljenja z bakrovimi pripravki velja tudi za hruške.

Toplo vreme in fenološka faza jablan ustvarjata idealne pogoje za uporabo in učinkovito delovanje oljnih pripravkov. Zdaj je optimalni čas za njihovo uporabo (fenološka faza C3 do D). Uporabite lahko parafinsko olje Frutapon (staro ime Belo olje – Frutapon) ali olje ogrščice Ogriol. Za škropljenje z oljnimi pripravki se odločite na osnovi zimskega pregleda lesa na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice, listnih uši in ličink ameriškega kaparja.

V nasadih, kjer je bilo pri zimskem pregledu lesa jajčec rdeče sadne pršice več kot 700 na 1 dolžinski meter pregledanega lesa, priporočamo uporabo oljnega pripravka v odmerku 40 l/ha in veliko porabo vode (800 do 1000 litrov na hektar), da popolnoma omočite površino dreves.

Po priporočilih strokovnjakov z Bavarskega je zelo učinkovito tudi škropljenje s polovičnim odmerkom olj pri porabi vode 400-500 l/ha z 2 kratnim hodom posamezne vrste v nasprotni smeri vožnje.

Pridelovalci, ki ste vpisani v register pridelovalcev pri MKO in imate velike težava z obvladovanjem ameriškega kaparja, uporabite za omejevanje populacije fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC, ki mu je bilo izdano izjemno dovoljenje (za dobo 120 dni). Pripravek se lahko uporabi samo 1 krat v rastni dobi, škropljenje pa mora biti opravljeno v času pred cvetenjem. Na jablanah in hruškah se sredstvo lahko uporablja v odmerku 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, največji dovoljeni odmerek sredstva pa je 0,32 L/ha.

Opozorilo: Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Prve vbode jablanovega cvetožerja smo našli 14. marca, prva odložena jajčeca pa 17. marca. Pri pregledu vzorcev 17.3. smo zabeležili do 10 % brstov z vbodi ter do 5 % infestacijo (5 % brstov z odloženimi jajčeci). Po dosegu fenološke faze zelenega vršička C (BBCH 53) in nadaljevanji toplega vreme se številčnost vbodov hitro povečuje, prav tako odlaganje jajčec. V nasadih, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanje jablanovega cvetožerja ali imate slab cvetni nastavek svetujemo, da preglejte nasade in v primeru, ko najdete 20 % brstov z vbodi in 15 % brstov z odloženimi jajčecami, opravite škropljenje proti jablanovem cvetožerju. V nasadih z obilnim cvetnim nastavkom je prag v obeh primerih za 10 % višji. Za zatiranje jablanovega cvetožerja je registriran pripravek Spada 200 EC (odmerek: 2,5 – 3L/ha).

Opozorilo: S pripravkom Spada 200 EC se lahko jablane tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni dobi. Ne meša se z Bordojsko brozgo, Žveplenoapneno brozgo in pripravki, ki vsebujejo Ca. V primeru, da ga uporabite skupaj s pripravki na osnovi bakra naredite prej preskus mešanja.


Datum objave obvestila: 19.03.2014 10:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS