15. VARSTVO ČEBULNIC - 18.03.2014 16:25 - Zaključeno


Pridelovalce čebulnic (pora, jesenske čebule in česna) opozarjamo na povečano možnost naleta muh: porova zavrtalka, čebulna in česnova muha.

V RS trenutno ni registriranega nobenega fitofarmacevtskega sredstva za zatiranje omenjenih škodljivih organizmov, zato pride za zaščito v poštev metoda fizičnega preprečevanja dostopa s prekrivanjem posevkov s tkaninami: agro koprena, kovertan, lutrasil, …

Možna je tudi uporaba entomopatogenih ogorčic s sredstvom NEMASYS GROWN YOUR OWN (za zatiranje čebulne muhe). Pripravek dopušča dve različne aplikacijske tehnike z različnimi pogoji uporabe. V primeru zalivanja tal morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: temperatura tal (12 – 28°C), odsotnost neposrednega sončnega obsevanja (aplikacija izvedena zjutraj ali zvečer), zadostna vlažnost tal v času aplikacije in nekaj dni po njej. Če se odločite za pršenje mora biti temperatura zraka med 10 – 30°C, odsotnost sončnega obsevanja (tretiranje zgodaj zjutraj ali zvečer) ter zagotovljena dobra omočenost listov (vsaj 2 – 5 ur) po aplikaciji. Pozorni bodite tudi na to, da odstranite vse filtre finejše od 1mm in da uporabite filtre z največjim premerom ter da zmanjšajte pritisk na največ 20 barov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 18.03.2014 16:25
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS