14. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE - 18.03.2014 16:24 - Zaključeno


Razvoj oljne ogrščice napreduje počasi. Opazimo lahko razvite cvetne brste, ki so še vedno obdani z listi (razvojna stopnja 50 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem priporočamo pregled posevkov. V primeru opaženega repičnega kljunotaja, je praga škodljivosti presežen z 2 do 4 hroščki na 10 pregledanih rastlin. Za preprečevanje škode lahko uporabite eno od naslednjih sredstev: KAISO EG, KARATE ZEON 5 CS, MAVRIK 240 ali SPARVIERO.

Nanos zaščitnega sredstva opravite v času, ko čebele ne letajo in izvedite vse preventivne ukrepe potrebne za njihovo varstvo!

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 18.03.2014 16:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS