6. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 12.03.2014 12:10 - Zaključeno


Obvestilo dne, 12. 3. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Breskova kodravost

Na območju Celjske in Koroške regije so povprečno na opazovane lokacije in sorte breskve ter nektarine v fenološki fazi zelenega vršička C (BBCH 53 cvetni brsti, vegetativni brsti pa prehajajo v fazo BBCH 09, ko so vidni zeleni listni vršički). Pojav breskove kodravosti ni mogoče zanesljivo napovedati, zato škropimo preventivno. Vremenska napoved za soboto napoveduje možnost manjše količine padavin. Svetujemo, da pri breskvah in nektarinah, kjer se brsti že odpirajo in so vidni zeleni listni vršički s škropljenjem ne odlašate in ga opravite pred napovedanimi padavinami z enim od pripravkov kot sta Ziram 76 WG (3 kg/ha) ali Syllit 400 SC (1,7 – 2,25 L/ha). V primeru, da so jutranje temperature pod lediščem, škropljenje opravite, ko se temperature dvignejo nad 8 °C.

V kolikor še niste, poškropite češnje, višnje, slive in češplje proti listni luknjičavosti koščičarjev z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z Ultra WP (1,8 kg/ha) ali Bordojsko brozgo Caffaro (9,5 - 11,5 kg/ha). Z uporabo bakrovih pripravkov posredno vplivate tudi na omejevanje širjenja bakterijskih bolezni ter rožičavost češpelj, za katero trenutno ni registriranih sredstev.


Datum objave obvestila: 12.03.2014 12:10
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS