4. VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST - 27.02.2014 13:19 - Zaključeno


Obvestilo dne, 27. 2. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Toplo vreme ugodno vpliva na fenološki razvoj breskev in nektarin. Na območju Celjske in Koroške regije so povprečno na opazovane lokacije in sorte breskve ter nektarine v fenološki fazi konca brstenja B (BBCH 03). Po začetku brstenja in ob izpolnjenih vremenskih pogojih, nastopi obdobje za okužbe z breskovo kodravostjo. Za okužbo morajo biti izpolnjeni naslednji vremenski pogoji: dovolj padavin in temperature višje od 6 °C. Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo vremenske razmere, ki lahko ustvarijo pogoje za razvoj breskove kodravosti. Zato svetujemo, da pred padavinami opravite škropljenje proti breskovi kodravosti z enim od naslednjih bakrovih pripravkov: Champion 50 WG (5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z Ultra WP (1,8 kg/ha), Kupro 190 SC (10 kg/ha), Kocide 2000 (2,5 kg/ha), Kocide DF (5 - 7 kg/ha), Nordox 75 WG (1,5 kg/ha) ali Bordojsko brozgo Caffaro (9,5 - 11,5 kg/ha).

V primeru nočnih temperaturah pod 0 °C s škropljenjem z bakrovimi pripravki, zaradi nevarnosti nastanka ožigov počakajte do otoplitve. Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.

VARSTVO OSTALIH KOŠČIČASTIH SADNIH VRST

V času škropljenja breskev z bakrovimi pripravki poškropite proti listni luknjičavosti koščičarjev še marelice, češnje, višnje, slive in češplje. Uporabite naslednje pripravke: Champion 50 WG (5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z Ultra WP (1,8 kg/ha) ali Bordojsko brozgo Caffaro (9,5 - 11,5 kg/ha). Z uporabo bakrovih pripravkov posredno vplivate tudi na omejevanje širjenja bakterijskih bolezni ter rožičavost češpelj, za katero trenutno ni registriranih sredstev.

S pred pomladanskem škropljenjem jablan in hrušk ne hitite. O optimalnem času škropljenja vas bomo obvestili.


Datum objave obvestila: 27.02.2014 13:19
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS