3. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 21.02.2014 10:17 - Zaključeno


Obvestilo dne, 21. 2. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Glavnina sadnih vrst je v fazi mirovanja. Samo na zelo sončnih legah in peščenih tleh se brsti breskev in nektarin počasi napenjajo ter vstopajo v fenološko fazo začetka brstenja B (po Flecklingerju). Po začetku brstenja in ob izpolnjenih vremenskih pogojih, nastopi obdobje za okužbe z breskovo kodravostjo, ki je gospodarsko najpomembnejše bolezni breskev in nektarin. Za okužbo morajo biti izpolnjeni naslednji vremenski pogoji: dovolj padavin in temperature višje od 6 °C. Trenutno je smiselno opraviti škropljenje proti breskovi kodravosti z bakrovimi pripravki kot so: Champion 50 WG (0,5% konc.), Cuprablau-Z (0,8% konc.), Cuprablau-Z Ultra (0,7 % konc.), Kupro 190 SC (1% konc.), Kocide 2000 (0,25% konc.), Kocide DF (0,5-0,7% konc.), Nordox 75 WG (0,15% konc.) ali Bordojsko brozgo Caffaro (0,95-1,15% konc.), samo v tistih nasadih breskev, ki že vstopajo v fazo brstenja. V primeru nočnih temperaturah pod 0 °C s škropljenjem z bakrovimi pripravki, zaradi nevarnosti nastanka ožigov, počakajte do otoplitve. Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.

Če so breskve in nektarine še v fazi mirovanja s škropljenjem ne hitite. O optimalne času škropljenja vas bomo pravočasno obvestili.


Datum objave obvestila: 21.02.2014 10:17
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS