62. VARSTVO HMELJA - 27.08.2013 10:53 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

Kljub pričakovanim padavinam v drugi dekadi avgusta se suho in toplo vreme nadaljuje, ter neugodno vpliva na razvoj hmeljeve peronospore, kar se odraža tudi v nizkem številu ulovljenih spor, ki so sicer prisotne na vseh lokacijah, vendar pod kritično mejo. Kljub temu vam svetujemo, da zaščitite hmelj predvsem pozne kultivarje. Pozorni bodite na karence saj imajo vsi v tem času primerni fungicidi za uporabo, karenco 14 dni.

Uporabite enega od kontaktnih fungicidov v polnem odmerku. Na voljo imate pripravke Delan 700 WG, ki ga uporabite v odmerku 1,2 kg/ha, Revus uporabite v odmerku 1,6 kg/ha ali enega od bakrovih pripravkov. Uporabo Revusa vam svetujemo povsod tam kjer se je peronospora že pojavila.

 

Hmeljeva pepelovka

Opozorimo naj vas še na prisotnost hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort hmelja kot so Magnum, Dana in Celeia. Skrbno preglejte nasade in v kolikor najdete okužene storžke, nasad nemudoma poškropite s sistemičnim fungicidom Systhane 20 EW v odmerku 1,5 l/ha V kolikor bolezni v svojih nasadih ne najdete, velja priporočilo, da pri škropljenju dodate enega od pripravkov na osnovi žvepla. Karenca za pripravke na osnovi žvepla je 8 dni, za Systhane 20 EW pa 14 dni.

 

Koruzna vešča

Po pregledu stanja na terenu tudi v tem tednu na hmelju nismo našli veliko izvrtin od gosenic druge generacije; te so prisotne le v sledovih. Zato velja priporočilo, da skrbno preglejte nasade, pozorni bodite predvsem tam kjer se pogosto srečujete s težavami s tem škodljivcem. V kolikor boste v nasadu našli veliko izvrtin vam svetujemo uporabo pripravka Lepinox plus v odmerku 1kg/ha. Karenca za omenjeni pripravek ni poptrebna.


Datum objave obvestila: 27.08.2013 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS