65. Varstvo vinske trte - 20.08.2013 12:04 - Zaključeno


Po obdobju vročega in suhega vremena se v vinogradih ob pojavljanju dežja in močnih ros lahko spet pojavljata peronospora in oidij. Kjer je grozdne jagode prizadela suša, toča, oidij, peronospora in drugi dejavniki, se lahko pojavi tudi siva grozdna plesen.

Pri zgodnih sortah vinske trte, kjer se jagode že mehčajo, ob pojavu padavin ni nevarnosti za okužbe grozdov s peronosporo, zato škropljenje ni potrebno. Pri poznih sortah, kjer se jagode še ne mehčajo, pa se ob padavinah lahko pojavljajo okužbe jagod preko listnih rež na pecljih.

Za varstvo poznih sort vinske trte pred peronosporo lahko sedaj uporabite katerega izmed bakrovih pripravkov kot so Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Flowbrix Blau SC, Kupro 190 SC, Kocide DF, Kocide 2000, Nordox 75 WG ali Bordojska brozga Caffaro. Zaradi vplivanja bakra na arome lahko pri aromatičnih sortah namesto bakra uporabite katerega izmed organskih fungicidov s krajšo karenco kot sta npr. Mildicut in Quadris, pri poznejših trgatvah tudi Enervin (karenca 35 dni) ali pripravek na osnovi mankozeba.

Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo ali pa vinograd požveplajte z žveplom v prahu. Pri ekološki pridelavi lahko uporabite tudi pripravek Vitisan ali AQ – 10.

Za varstvo grozdov pred sivo grozdno plesnijo lahko uporabite pripravek kot je: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Cantus, Mythos, Pyrus 400 SC, Rovral aquaflo ali biološki pripravek Botector, ki je primeren za ekološko vinogradništvo.


Datum objave obvestila: 20.08.2013 12:04
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS