64. Varstvo vinske trte - 16.08.2013 11:34 - Zaključeno


Po obdobju vročega in suhega vremena se sedaj v vinogradih pojavljajo močnejše rose, ki omogočajo širjenje peronospore in zlasti oidija vinske trte. V vinogradih, kjer se jagode še ne mehčajo, so možne tudi okužbe s peronosporo preko pecljev. Za varstvo pred peronosporo lahko sedaj uporabite katerega izmed bakrovih pripravkov kot so Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Flowbrix Blau SC, Kupro 190 SC, Kocide DF, Kocide 2000, Nordox 75 WG ali Bordojska brozga Caffaro. Zaradi vplivanja bakra na arome lahko pri aromatičnih sortah namesto bakra uporabite katerega izmed organskih fungicidov s krajšo karenco kot sta npr. Mildicut in Quadris, pri poznejših trgatvah tudi Enervin (karenca 35 dni) ali pripravek na osnovi mankozeba.

 

Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo ali pa vinograd požveplajte z žveplom v prahu. Pri ekološki pridelavi lahko uporabite tudi pripravek Vitisan ali AQ – 10.


Datum objave obvestila: 16.08.2013 11:34
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS