62. Varstvo vinske trte - 13.08.2013 08:06 - Zaključeno


V vinogradih še vedno ni velike nevarnosti za širjenje peronospore, oidija in sive grozdne plesni. Z varstvom bo potrebno nadaljevati, če se bodo pojavljale obilnejše padavine.


Datum objave obvestila: 13.08.2013 08:06
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS