73. VARSTVO HMELJA - 20.07.2005 15:00 - Poslano


Hmeljeva peronospora

Kot smo vas že opozorili v prejšnji številki Hmeljarskih informacij je nevarnost okužb s hmeljevo peronosporo velika. Hmelj je v občutljivi razvojni stopnji, izpolnjeni so vremenski pogoji za okužbe, fungicidi pa so zaradi obilice dežja marsikje izprani. Spore so na večini lokacij prisotne v kritičnem številu, njihovo število pa narašča. Ker hmelj v mnogih nasadih začenja oblikovati storžke, vas ponovno opozarjamo, da pred oblikovanjem storžkov opravite drugo škropljenje v cvet, oziroma, da ponovite prejšnje škropljenje po 7 do 10 dneh ali, če je padlo več kot 50 mm (50 L/m 2 ) dežja.

Hmeljeva pepelovka

Pojav hmeljeve pepelovke so do sedaj javili iz Ormoža . Tudi v kolekcijskem nasadu na inštitutu (IHPS) v Žal c u smo jo že opazili. Bolezen se je tore j začela pojavljati, zato pozorno spremljajte njen pojav v nasadih občut ljivih sort. V teh nasadih, ne glede na pojav bolezni, pri škropljenju proti hmeljevi peronospori dodajajte preventivno enega od pripravkov na podlagi močljivega žvepla . O b prvem pojavu bolezni pa začnite uporabljati Systhane 12 E.

Hmeljeve uši

Vreme je ugodno za razvoj hmeljev ih uši. V mnogih hmeljiščih jih je mogoče najti, predvsem v vrhovih hmeljev in prirastku stranskih p oganjkov (panog), posebno tistih, ki so v teh dneh svetlo zelene barve. Natančno preglejte hmeljišča in ugotov ite njihov pojav, ter ukrepajte čimprej, vseka kor pa pred obli kovanjem storžkov. Če ste do sedaj uporabili Chess 50 WG ali Confidor 200 SL , vam svetujemo, da zdaj uporabite Bulldock EC 25 , ki bo učinkoval tudi proti hmeljevemu bolhaču in proseni vešči.

Če ste do sedaj uporabljali proti ušem Bulldock EC 25 ali Karate Zeon 5 CS je zelo verjetno, da so preživele uši odporne na te insekticide, zato vam v takšnem primeru svetujemo čimprejšnjo uporabo afi cida Confidor 200 SL.

Hmeljeva pršica

Glede na to, da je karenca za Vertimec 18 % EC 28dni , za Ortus 5 SC pa 35 dni, je te dni čas, da se glede na čas obiranja dokončno odločite za njihovo uporabo. Preglejte hmeljišča in ukrepajte pravočasno. Začetek obiranja se hitro bliža, do konca obiranja pa je še daleč. Hmeljeve pršice je v nekaterih hmeljiščih toliko , da je ob spremembi vremena lahko še zelo nevarna.

Hmeljev bolhač

Opozarjamo vas tudi na pojav hmeljevega bolhača, ki ga je v mnogih hmeljiščih za ta čas razmeroma veliko. Za zatiranje hmeljevega bolhača je v tem času primeren insekticid Bulldock EC 25 .

Prosena vešča

Ulov metuljev prosene vešče je začel naraščati, vendar še ni tolikšen, da bi bilo mogoče napovedati resnost pojava tega škodljivca. Spremljajte naša nadaljnja obvestila.

Pripravil: Milan Žolnir


Datum objave obvestila: 20.07.2005 15:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS