25. VARSTVO HMELJA - 08.05.2013 15:08 - Zaključeno


 

Hmeljeva peronospora - kuštravci

 

Pri pregledih hmeljišč smo že v kar nekaj primerih naleteli na pojav kuštravcev. Svetujemo vam, da pri delu v hmeljiščih predvsem pri predčiščenju ter navijanju poganjkov vse kuštrave poganjke ročno porežete, ter jih odstranite z nasada, saj lahko ti s sporami še vedno širijo bolezen po nasadu nekaj naslednjih dni.

Vsekakor pa velja opozorilo, da povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, po napeljavi poganjkov nemudoma uporabite sistemični fungicid Aliette flash v 0,25 % koncentraciji. Opozarjamo vas, da morate škropljenje po 8-ih dneh ponoviti. Poraba vode v tem času je 300 l/ha.

Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!

 

Hmeljev bolhač

 

V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili 19. aprila. Njegova populacija je letos zelo številčna, tako v starejših nasadih hmelja, še posebej pa pri mladih, komaj odgnanih sadikah hmelj. Kljub trenutno hladnejšemu in vlažnemu vremenu je potrebno skrbno pregledovati nasade hmelja in se pravočasno odločiti za zatiranje bolhačev. Še posebno pozorni morate biti v nasadih, ki so bili prizadeti od toče, namreč bolhači bodo množično prisotni ravno na mladih, komaj odgnanih poganjkih hmelja.

Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %. V tem času za izračun porabe Karate-ja izhajajte iz max. 300 l vode/ha (30 ml insekticida/ha). Insekticid lahko uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom (Aliette flash) za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore. Za podaljšano delovanje kontaktnega insekticida je priporočljivo dodati kakšno močilo (npr. Silwet, Nu-film, itd.). Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon na istem zemljišču dovoljena le 2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker je sredstvo nevarno za čebele, je pred njegovo uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast (regrat) okrog hmeljišč! Pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru uporabe šob z redukcijo drifta- antidrifnih šob, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov.

 

 

Hmeljeva listna uš

 

Letos smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 3. Maja. Trenutno je populacija krilatih uši nizka, razlog hladno in deževno vreme. O nadaljnjih ukrepih za zatiranje uši vas bomo pravočasno obvestili. Redno pregledujte predvsem robove hmeljišč, kjer najprej opazite pojav uši.

 

 

Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih in ukoreniščih

 

V letošnjem letu je veliko na novo posajenih nasadov hmelja. V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih nimamo dovoljenih herbicidov, razen v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja letos ne boste obirali. V ta namen je dovoljen herbicid:

STOMP 400 SC, ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere vrste širokolistnih plevelov v in sicer:

- po saditvi hmelja (sadike CSB in CSA), do faze petih parov listov hmelja (BBCH 15), ker škropimo v pasovih uporabite 1/3 celotnega odmerka, kar znaša 1,1 l Stomp 400 SC/ha.


Datum objave obvestila: 08.05.2013 15:08
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS