55. Peronospora in oidij - 06.07.2004 14:31 - Poslano


Vremenske razmere so ugodne za okužbe vinske trte s peronosporo in oidijem. Potrebno je redno škropljenje vinogradov v deset do štirinajst dnevnih presledkih. Proti peronospori še naprej svetujemo rabo sistemičnih fungicidov, kot so: ridomil gold, galben M, galben C, mikal flash, verita, acrobat MZ ali podoben. Lahko uporabite tudi pripravke z delnim sistemičnim delovanjem, vendar je njihovo delovanje krajše, kar je potrebno upoštevati pri razmakih med škropljenji. Proti oidiju dodajte triazolni ali strobilurinski pripravek, karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla.


Datum objave obvestila: 06.07.2004 14:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS