55. Varstvo jablan in hrušk - 06.07.2004 14:31 - Poslano


V večini jablanovih in hruševih nasadov so vidne okužbe s škrlupom. V okuženih nasadih je nevarnost širjenja bolezni velika, zato je potrebno redno škropljenje jablan in hrušk z enim izmed dotikalnih fungicidov, kot so captan, delan, dithane DG, dithane M – 45, kor DG, mazeb, merpan 80 WDG, syllit ali polyram DF ali podoben. Razmake med škropljenji prilagodite padavinam in prirastu plodičev in poganjkov, vendar naj ne bodo daljši od 10 dni. Za varstvo pred jablanovo plesnijo škropivu obvezno dodajte karathane ali žveplov pripravek . Pri drevju, ki je okuženo z jablanovo plesnijo priporočamo izrezovanje okuženih poganjkov in škropljenje z enim izmed triazolnih ali strobilurinskih pripravkov. Izrezovanje poganjkov opravite v suhem vremenu.

Potrebno je redno škropljenje nasadov proti jabolčnemu zavijaču, še posebej zato, ker se poleg jabolčnega zavijača v nasadih pojavlja tudi breskov molj, ki povzroča podobne škode na plodovih. Dinamika razvoja škodljivcev je v različnih pridelovalnih območjih in legah različna, kar je potrebno upoštevati pri rokih zatiranja. Spremljajte razvoj škodljivcev v nasadih in upoštevajte navodila regionalnih prognostičnih centrov.


Datum objave obvestila: 06.07.2004 14:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS