2. Zatiranje murvovega in ameriškega kaparja - 10.04.2013 15:33 - Zaključeno


Sadjarje, ki imajo v nasadih težave zaradi prerazmnožitve kaparjev obveščamo, da je bilo tudi letos izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje populacije murvovega kaparja na koščičarjih in ameriškega kaparja na pečkarjih.

Sredstvo se lahko uporabi samo enkrat v rastni dobi, v času pred cvetenjem.

 

Pri breskvah, marelicah in nektarinah se uporablja v fazi BBCH 55-57, oz. ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami, to je v razvojnem stadiju oplojenih samic murvovega kaparja. Odmerek je 35 do 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek pa je 0,32 l/ha. Pri jablanah in hruškah se prav tako uporablja v razvojni fazi BBCH 55-57, deluje na prezimele ličinke prve stopnje.

Sredstvo ni v prosti prodaji. Pridelovalci, registrirani pri MKO so ga lahko nabavili neposredno preko podjetja Hmezad Exim d.o.o.  Žalec.

 

Sredstvo je strupeno za čebele. Upoštevajte predpise s področja varstva voda!

 

V ekoloških nasadih jablan lahko za zatiranje kaparjev uporabite žvepleno-apneno brozgo. Za dobro delovanje sredstva naj bo vsaj tri dni brez padavin. Koncentracijo prilagodite razvojnemu stanju drevja. Upoštevajte sredstvu priložena navodila!


Datum objave obvestila: 10.04.2013 15:33
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS