76. Varstvo hmelja - 20.08.2012 08:33 - Zaključeno


 

Hmeljeva peronospora

 

Spoštovanji hmeljarji! Obveščamo vas, da je po novem karenca za fungicid Curzate R v hmelju 14 dni, namesto 7 dni!

 

Koruzna vešča – druga generacija

 

Pri ponovnem ugotavljanju prisotnosti gosenic lahko ugotovimo, da so le te prisotne v sledovih. Močnejše izleganje gosenic pričakujemo v naslednjih dneh. Uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS, trenutno ni smotrna, prav tako pa je pri zgodnjih kultivarjih kakor tudi pri Aurori problem karenčna doba, ki znaša za omenjeni insekticid 21 dni. O uporabi Karate Zeon 5 CS pri poznih kultivarjih vas bomo nadalje obveščali.


Datum objave obvestila: 20.08.2012 08:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS