75. ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI - 17.08.2012 08:53 - Zaključeno


Obvestilo dne: 17. avgust 2012

Pripravil: Silvo Žveplan

 

Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla!

Svetujemo, da se že pred setvijo odločite, kdaj in kateri herbicid boste uporabili za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov v oljni ogrščici.

 

Možnosti uporabe herbicidov v oljni ogrščici so naslednje:

a) uporaba herbicida pred setvijo oljne ogrščice

proti širokolistnim in ozkolistnim plevelom: Devrinol 45 FL (2,5 L/ha).

Potrebno ga je pred setvijo plitvo (2-5 cm) zadelati (inkorporirati) v tla. Postopek inkorporacije hkrati izrabimo za mehanično zatiranje plevelov, talnih škodljivcev in polžev, ki radi napadajo vznikajoče posevke. Aplikacijo izvedemo na primerno vlažna tla! Upoštevati moramo, da ima luknje v spektru delovanja na plevelne vrste, in da ne deluje ustrezno na samosevno pšenico in ječmen.

b) uporaba herbicida po setvi, pred vznikom oljne ogrščice

proti širokolistnim in ozkolistnim plevelom: Teridox 500 EC (2,0 L/ha).

Opozarjamo, da je herbicid Teridox 500 EC dovoljeno uporabiti na isti površini samo vsako tretje leto!

c) uporaba herbicida po setvi, pred ali po vzniku oljne ogrščice

proti ozkolistnim in širokolistnim plevelom: Successor 600 (2,0 L/ha), pred vznikom oljne ogrščice ob zadostni talni vlažnosti, oziroma po vzniku oljne ogrščice do razvojne stopnje 4 listov (BBCH 14), priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

d) uporaba herbicidov po setvi, po vzniku oljne ogrščice

Fuego v odmerku (1,5 L/ha), Butisan 400 SC v odmerku (2,0 L/ha), pri obeh je priporočena poraba vode 200-400 L/ha in Lontrel 100 v odmerku (1,0–1,2 L/ha), pri porabi vode 200-300 L/ha. Herbicid Fuego se uporablja za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici. Škropimo v času po vzniku oljne ogrščice v razvojni fazi BBCH 10-12, ko so klični listi popolnoma razgrnjeni do razgrnjenih dveh pravih listov oljne ogrščice in po vzniku plevela, v fazi BBCH 11-12, ko se pojavi prvi in drugi pravi list plevela.

Herbicid Butisan 400 SC se uporablja kot talni herbicid za zatiranje semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici. Škropimo v fenološki fazi takoj po vzniku gojenih rastlin BBCH 10-12, preden plevel vzkali oziroma najpozneje do stadija drugega lista plevela.

Herbicid Lontrel 100 se uporablja kot selektivni sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov. V oljni ogrščici ga uporabljamo v razvojni fazi, ko je prvi list oljne ogrščice razgrnjen in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje),vendar, ko so ti še vedno zaprti BBCH 11-55.

e) uporaba herbicidov samo proti ozkolistnim plevelom in samosevcem

Samosevci pšenice in ječmena se v septembru zelo hitro razvijajo in lahko močno zavrejo razvoj oljne ogrščice. Po vzniku jih hkrati z drugimi ozkolistnimi pleveli (srakoperec, stoklasa, pirnica,…) zatremo z enim od graminicidov: Aramo 50 (1 – 2 L/ha), Agil 100 EC (1 -2 L/ha), Focus ultra (1 - 4 L/ha), Fusilade forte (0,8 – 2 L/ha).

 

Opozarjamo, da uporaba neselektivnega herbicida za sušenje oljne ogrščice pred žetvijo (Basta - 15) pri nas v okviru integrirane pridelave ni dovoljena. Izjemoma se lahko uporabi v semenskih posevkih po dovoljenju izvajalca nadzora nad integrirano pridelavo!

 

Pred uporabo herbicida pozorno preberite priložena navodila za uporabo in jih ob aplikaciji dosledno upoštevajte!


Datum objave obvestila: 17.08.2012 08:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS