73. ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 07.08.2012 14:46 - Zaključeno


Obvestilo dne, 7. 8. 2012

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Ameriški škržatek

Na opazovanih lokacijah vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice, kje do zdaj niso opravili škropljenja proti ameriškemu škržatku, beležimo na rumenih lepljivih ploščah ulove od 10 do 35 odraslih osebkov/teden. Kljub temu, da v teh vinorodnih okoliših zlata trsna rumenica še ni prisotna svetujemo, da v kolikor še niste, obesite rumene lepljive plošče, spremljate razvoj in številčnost populacije. V primeru, da se na plošče ulovi več kot 10 škržatkov/teden svetujemo, v teh dneh opraviti škropljenje z učinkovitim pripravkom Actara 22 EC (200 g/ha). V ekološki pridelavi za zatiranje ameriškega škržatka uporabite pripravke na podlagi naravnega piretrina kot so: Kenyatox verde (800 mL/ha) ali Flora verde (1,6 L/ha). Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5%.

Pred tretiranjem z navedenimi insekticidi je potrebno odstraniti, pokositi ali zmulčiti cvetočo podrast ter dosledno upoštevati preventivne ukrepe za varstvo čebel. Škropljenje opravimo v nočnem času, ko so čebele v panjih oziroma od dve uri po sončnem zahodu, do dve uri pred sončnim vzhodom.


Datum objave obvestila: 07.08.2012 14:46
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS