158. NADZOR ZLATE TRSNE RUMENICE – FITOSANITARNO PREGLEDOVANJE - 07.08.2012 14:37 - Zaključeno


Vinogradnike obveščamo, da bo Služba za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, v obdobju med 01. avgustom in 15. septembrom v vinorodni deželi Posavje intenzivno pregledovala vinograde za simptomi trsnih rumenic. Namen fitosanitarnega pregledovanja je vzorčenje trt s simptomi trsnih rumenic in svetovanje pravilnega izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice.

Vzorčene trse bomo označili z barvnim lepilnim trakom in uradno nalepko, lastniki pa bodo naknadno pisno obveščeni o rezultatih laboratorijske analize.


Datum objave obvestila: 07.08.2012 14:37
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS