157. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 07.08.2012 14:37 - Zaključeno


Za preventivno zaščito pred sivo plesnijo je smiselna uporaba biotičnega pripravka BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans, karenca zagotovljena s časom uporabe), ki se ga uporabi 3 do 4 krat. Pripravek je primeren tudi za ekološko pridelavo. Tam kjer so jagode bile poškodovane od oidija ali toče priporočamo botriticide, kot so: PYRUS 400 SC (35 dni), CANTUS (28 dni), TELDOR SC 500 (14 dni za namizno grozdje, 21 dni za vinsko grozdje), SWITCH 62,5 WG (21 dni), MYTHOS (21 dni), ROVRAL AQUAFLO (21 dni).

Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmacevtskih sredstev in dosledno varovanje opraševalcev ter vodnih virov.


Datum objave obvestila: 07.08.2012 14:37
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS