55. Varstvo hmelja - 20.06.2012 10:48 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

Ponovno vas naj opozorimo na možnost okužb s hmeljevo peronosporo saj je iz ulova spor razvidno , da so le te prisotne na večini lokacij blizu kritične meje na lokaciji Žalec pa je prag tudi presežen. Svetujemo vam, da pri pršenju hmeljišč z insekticidi dodate tudi enega od fungicidov za zatiranje hmeljeve peronospore. Trenutno imate na razpolago pripravke Delan 700 WG, ki ga uporabite v odmerku 1kg/ha, Ortiva 0,75 l/ha ter bakrove pripravke, ki jih uporabite v odmerku 4 – 5 kg/ha. Omenjeni odmerki veljajo za hmeljišča, ki so v povprečju visoka 5 m, v kolikor pa imate mlade nasade, ki so bujnejši oz. višji pa odmerek ustrezno povečajte. V nasadih, kjer se spodnjih listih že kažejo izrazita bolezenska znamenja vam svetujemo, takojšnjo uporabo pripravka Curzate R v odmerku 3 kg/ha. Posebej pozorni bodite pri zatiranju hmeljeve peronospore v bližini opuščenih hmeljišč oz. nasadov, ki so ostali na tleh saj je tam zaradi ne izvajanja agrotehničnih ukrepov bolezenski potencial bistveno večji.

Kljub temo da smo vas že v peti številki Hmeljarskih informacij obvestili, vas ponovno opozarjamo, da je v letošnjem letu za zatiranje hmeljeve peronospore prepovedana uporaba pripravkov Folpan 80 WDG ter Ridomil Gold Combi Pepite!

Hmeljeva listna uš

 

Prelet krilatih uši na hmelj je končan. Sedaj je pravi čas za uporabo sistemičnih insekticiodv za zatiranje hmeljeve listne uši. V ta namen lahko uporabite pripravka na podlagi imidakloprida in sicer Confidor 200 SL (0,6 l/ha) ali Kohinor 200 SL (0,6 l/ha) ali insekticid na podlagi aktivne snovi pimetrozin - Chess 50 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) in Teppeki (a.s. flonikamid), katerega uporabite v odmerku 0,18 kg/ha, Priporočamo vam kolobarjenje med insekticidi z različnimi aktivnimi snovmi. K insekticidom lahko dodate tudi kakšno močilo (npr. Silwet L-77 v 0,01 % konc. ali Nu-film v 0,025-0,05 % konc. idr.).

 

Preglednica 1: Sistemični insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Chess 50 WG

pimetrozin

0,6-0,8 kg/ha

21

3-krat

Confidor SL 200

imidakloprid

0,60 l/ha

35

1-krat

Kohinor SL 200

imidakloprid

0,6 l/ha

35

1-krat

Teppeki

flonikamid

0,18 kg/ha

21

2-krat

 

Pri zatiranju uši bodite še posebno pozorni v matičnih hmeljiščih, saj so uši prenašalke nekaterih virusov. Pri zatiranju uši pa nikar ne pozabite v prvoletnih nasadih hmelja in ukoreniščih.

 

 

 

 

Hmeljeva pršica

 

Hmeljeva pršica je že prisotna v nekaterih hmeljiščih. Njen razvoj je zavrlo hladnejše in deževno obdobje. Vendar vam vseeno priporočamo, da natančno pregledate hmeljišča in ugotovite prisotnost pršice. Trenutno jo najdete na spodnjih delih rastlin, predvsem na lažjih, peščenih tleh. V prihodnjih dneh pričakujemo toplejše in bolj stabilno vreme, kar bo pospešilo razvoj pršice. Če v svojih hmeljiščih sedaj najdete pršico, je smiselno ob uporabi sistemičnega insekticida dodati tudi akaricid.

 

Preglednica 2: Akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Nissorun 10 WP

heksitiazoks

0,5 – 1,0 kg/ha

28

2-krat

30

20

Vertimec 1,8 % EC

abamektin

1,0 - 1,25 l/ha

28

1-krat

50

20

Milbeknock©

milbemektin

1,5 l/ha

21

2-krat

40

20

©akaricida ne smete uporabljati, če hmelj pridelujete za kupca Joh. Barth&Sohn

 

Koruzna (prosena) vešča

7. junija letos smo v hmeljiščih na Rojah, v Žalcu našli prve zavrtane gosenice koruzne vešče. Let metuljev je trenutno zaradi slabih vremenski razmer manjši. Sicer se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, letos ulovilo manjše število metuljev, pa vendar je populacija precejšnja in posledično lahko pričakujemo tudi poškodbe/škode. Preglejte svoja hmeljišča in če najdete izvrtine od gosenic koruzne vešče, uporabite insekticid Karate Zeon 5 SC v 0,01 % konc./maks. 0,25 l/ha).


Datum objave obvestila: 20.06.2012 10:48
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS