122. JESENSKO TRETIRANJE JABLAN IN HRUŠK ZOPER HRUŠEV O - 22.11.2004 13:30 - Poslano


Kljub temu, da se v letošnjem letu hrušev ožig ni širil, priporočamo preventivno škropljenje sadovnjakov zoper omenjeno bakteriozo. V času odpadanja listja nastajajo na poganjkih številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije in povzročijo začetno okužbo v obliki vidnih ali prikritih rakastih ran. Število škropljenj je odvisno od vremenskih razmer med odpadanjem listja in takoj po njem. Če je v času odpadanja listja vreme deževno, opravimo prvo škropljenje z bakrovimi pripravki že tedaj, ko odpade približno 10 do 20 % listja. Drugo tretiranje sledi, ko odpade večino listja. Če je med odpadanjem listja vreme suho in tudi ni močnejše rose, zadostuje eno škropljenje ob koncu odpadanja listja. Sredstva in odmerki, ki jih lahko uporabljamo za ta namen, so naslednja:

Bordojska brozga, Vedrjul v 0,6 oz. 1,0 % koncentraciji

Cupro 190 EC v 0,5 oz. 0,75 % koncentraciji

Ramin 50, Kupropin v 0,4 oz. 0,5 % koncentraciji

Kocide DF v 0,15 oz. 0,20 % koncentraciji

Champ Formula 2 FLO v 0,15 oz. 0,325 % koncentraciji

Champion v 0,25 oz. 0,5 % koncentraciji

Cuprablau Z v 0,30 oz. 0,5 % koncentraciji

Cuprablau Z ultra v 0,30 oz. 0,5% koncentraciji.

Nižja koncentracija velja za škropljenje v začetku odpadanja listja, višja pa po odpadanju listja. Navedene koncentracije veljajo pri porabi 400-500 l škropilne brozge za vsak višinski meter krošnje (npr.: pri krošnji, ki je visoka 3 m je to 1200-1500 l škropilne mešanice). V praksi to pomeni škropljenje do enakomernega omočenja.

Škropljenje z bakrom je še posebej priporočljivo za področje Tolminske in humidnejše predele Primorske, kjer se v nasadih pojavlja jablanov rak. Gliva, povzročiteljica jablanovega raka ima močan okužbeni potencial ravno v času odpadanja listja. Za učinkovito preprečevanje bolezni je potrebno poleg škropljenja z bakrom opraviti tudi izrezovanje rakastih ran in okuženih vej ter odstranjevanje le teh iz nasada. Rane, ki nastanejo pri izrezovanju, pa je potrebno premazati s fungicidno pasto.


Datum objave obvestila: 22.11.2004 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS