47. Izvajanje rednih pregledov - 05.07.2004 11:00 - Poslano


Rezultati prognoznega modela kažejo, da razmere za okužbe z bakterijskim hruševim ožigom letos niso bile ugodne. Vseeno vam priporočamo redno izvajanje pregledov sadnega drevja na okužbe z omenjeno karantensko boleznijo. Pri pregledih bodite še posebej vestni in natančni v nasadih, kjer je bila okužba v lanskem letu potrjena. O morebitnih sumih na okužbo fitosanitarno službo ali javno službo zdravstveno varstva rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.


Datum objave obvestila: 05.07.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS