47. Varstvo jablan - 05.07.2004 11:00 - Poslano


Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Po zadnjih padavinah 29. junija na lovilcu spo r nismo več zabeležili prisotnosti askospor. Zato svetujemo, da preidete na uporabo kontaktnih fungicidov, ki dobro ščitijo plodove pred sekundarnimi okužbami škrlupa. Od kontaktnih fungicidov lahko uporabite naslednje: Delan SC 750, Merpan 50 WP , Merpan 80 WDG, Captane 45 WP , Dithane DG , Dithane M – 45 , Mazeb , Polyram DF ali Sylit . Razmike med škropljenji lahko podaljšate na 10 dni. V nasadih, kjer je na listih in plodovih prisoten škrlup naj bodo ti razmiki krajši, v povprečju 8 dni.

Proti pe pelasti plesni priporočamo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo, Pepelin ali Sumpor SC – 80 vse v 0,2 % koncentraciji.

Jablanov zavijač, sadni listni duplinar in listne uši

V insektariju še vedno beleži mo izlete prvega rodu jabolčnega zavijača. Tako let metuljčkov prvega rodu še ni končan. V začrvičenih plodovih smo našli gosenice različnih razvojnih stadijev, ki na določenih lokacijah že zapuščajo plodove. Glede na trenutne vsote efektivnih temperatur (prag 10 °C) pričakujemo let drugega rodu jabolčnega zavijača okoli 10. julija. Leta metuljčkov prvega in drugega ro du se bosta v letošnjem letu pre krivala. Svetujemo, da v nasadih, kjer ste do sedaj proti jabolčnemu zavijaču škropili dvakrat in je bilo zadnje škropljenje opravljeno pred več kot 15 dnevi, opravite škropljenje z insekticidi iz skupine zaviralcev razvoja insektov- IRI (Match 050 EC , Alsystin 25 WP, Sonet 100 EC), insekticidi MCA skupine (Mimic, Nomolt) ali insekticidi iz klornikotinilne skupine (Calypso SC 480), med 5. in 10. julijem .

Z omenjenimi pripravki boste v nasadih, kjer imate težave s sadnim listnim duplinarjem v tem času zatirali tudi drugi rod tega škodljivca, saj so metujčki drugega rodu že prisotni v nasadih.

V sadovnjakih, kjer so prisotne tudi uši in so pr agovi preseženi svetujemo, da se pri izbiri insekticidov odločite za insekticide iz klornikotinilne skupine (Calypso).

Redno spremljajte tudi populacijo rdeče sadne pršice.

Pripravila: A. Ferlež – Rus, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 05.07.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS