57. VARSTVO POLJŠČIN IN VRTNIN - 12.07.2004 13:30 - Poslano


Krompirjeva plesen

Vremenske razmere so še naprej zelo ugodne tudi za razvoj krompirjeve plesni, zato je potrebno redno škropljenje krompirjevih nasadov. Za varstvo svetujemo sedaj uporabo pripravkov z delnim sistemičnim delovanjem, kot so tattoo, acrobat MZ , antracol combi, aviso DF, equation pro ali melody duo . Pri ranejših sortah uporabite pripravke s kratko karenčno dobo, kakršna sta tattoo ali shirlane, ki imata karenco 7 dni.

Krompirjeva plesen napada tudi paradižnik , ki ga je prav tako potrebno zavarovati pred okužbami. Rabite lahko pripravke s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem, kot so ridomil plus, ridomil gold, galben M, galben C in aviso DF ali dotikalne fungicide, kot so antracol, dithane, polyram, penncozeb, mazeb, kor in podobni ter bakrove pripravke . Upoštevajte priložena navodila za uporabo!

Kumarna plesen

Odkrite so bile že tudi prve spore kumarne plesni, zato je potrebno zavarovati nasade pred okužbami s to glivo. Za preventivna škropljenja lahko uporabite aliette, previcur, galben M, ridomil gold, quadris, ramin ali champion. Pri kumaricah za vlaganje odsvetujemo rabo bakrovih pripravkov.


Datum objave obvestila: 12.07.2004 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS