57. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.07.2004 13:30 - Poslano


Vremenske razmere so še naprej zelo ugodne za širjenje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem. Potrebno je redno škropljenje vinogradov. Proti peronospori priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem. Taki pripravki so ridomil gold, ridomil plus, galben M, galben C, mikal flash, verita, acrobat MZ, aviso DF, antracol combi, curzate M, curzate R, melody duo, equation pro, eclair ali podoben. Proti oidiju dodajte triazolni ali strobilurinski pripravek, karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla. V vinogradih, kjer se je že pojavil oidij, priporočamo še dodatno prašenje trsov z žveplom v prahu v obdobju med dvema škropljenjema. Pri temperaturah nad 30 0 C je zaradi nevarnosti ožigov potrebno žveplo posipati po tleh.


Datum objave obvestila: 12.07.2004 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS